{AG}poloczone_laboratoria{/AG}

Wicemarszałek Jankowiak w swoim wystąpieniu nawiązał do „Wspólnej Deklaracji o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Brandenburgią” z 25 kwietnia 2013r., która mówi o współpracy szkół wyższych w zakresie nauki i badań oraz wymianie praktykantów. Podkreślił, że dotychczasowa współpraca pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zaowocowała wieloma ciekawymi projektami, z korzyścią zwłaszcza dla studentów. Dlatego, w kontekście rozpoczęcia współpracy Politechniki Poznańskiej z Leibniz – Institut für innovative Mikroelektronik, Wicemarszałek Jankowiak wyraził przekonanie o powodzeniu inicjatywy i osiągnięciu licznych sukcesów w dziedzinie najwyższych technologii.

Realizowana koncepcja Joint Lab (Połączonych Laboratoriów) „Sfunkcjonalizowane powierzchnie i interfejsy dla urządzeń półprzewodnikowych” pomiędzy instytucjami polega na umożliwieniu dostępu do pomieszczeń i aparatury naukowej partnerów w ramach realizacji wspólnych projektów, co przyczyni się do intensyfikacji badań naukowych i rozwojowych. Połączone laboratoria będą także stanowić bazę dla wspólnych aktywności dydaktycznych w zakresie badań materiałowych przydatnych dla mikroelektroniki opartej o technologię krzemową.

Źródło: http://www.wojciechjankowiak.pl

{flike}