Ostrowska Wieczerza

17 grudnia, na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia odbyła się Ostrowska Wieczerza Wigilijna  w Topoli Wielkiej (Gmina Przygodzice). Przy świątecznym stole zasiadło ponad 500 osób przedstawicieli instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, władz samorządowych, sołtysów i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Ostrowskiego. Uczestników spotkania powitał Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak wraz z Narcyzem Perzem delegatem Rady Powiatowej WIR i Aleksandrem Pietrzakiem Sołtysem Topili Wielkiej.

Wieczerza wigilijna, zgodnie z polską tradycją, rozpoczęła się od łamania opłatkiem i składaniem sobie życzeń. Opłatki poświęcone zostały przez Ks. Kanonika Eugeniusza Mekse Proboszcza Parafii w Jankowie Przygodzkim.

Na stołach udekorowanych świątecznymi ozdobami, znalazły się tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, karp, kapusta z grochem, makiełki, śledzie w śmietanie i makowce.

Tradycyjna wieczerza wigilijna nie może obejść się bez kolęd. Uczestnicy spotkania wigilijnego mieli okazję wysłuchać i zaśpiewać najpopularniejsze polskie kolędy i pastorałki wraz z Senator Andżeliką Możdżanowską, Posłem Piotrem Walkowskim, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszkiem Marszałkiem, Starostą Ostrowskim Pawłem Rajskim oraz Wójtem Gminy Przygodzice Krzysztofem Rasiakiem. Tak zacnemu chórowi towarzyszyła Kapela „Boćki” oraz Zespół Śpiewaczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Przygodzicach –  Baryczanki, a także „Święty Mikołaj”- Krzysztof Ogórkiewicz.

Świąteczne spotkanie było także okazją do wręczenia Odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego na wniosek Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego. Odznaczenia nadano następującym osobom: Danucie Wieleba, Bolesławie Perz, Annie Niklewicz, Marii Pietrzak, Halinie Klich, Bolesławie Bartosz, Janinie Dolataka, Irenie Szczypkowskiej, Zofii Tomczak, Józefowi Perz, Zdzisławowi Wnukowi, Stanisławowi Prukała oraz Jackowi Wieleba.

Odznaczenia wręczyli Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP, Andżelika Możdżanowska Senator RP, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski Starosta Ostrowski oraz Krzystof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice.

Wręczone zostało, także odznaczenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej „Medalion im DR Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”, który z rąk Prezesa WIR Piotra Walkowskiego odebrał Jan Chlasta najstarszy działający delegat WIR.

Przygotowanie Wieczerzy nie było by możliwe bez zaangażowania bardzo wielu osób. Potrawy przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wielkich w Topoli Wielkiej. Obsługę kelnerską zapewnili młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim pod kierownictwem Pani Barbary Jakubowskiej Kierownika Szkolenia Praktycznego w ZSU w Ostrowie Wielkopolskim.

Na stole, dzięki uprzejmości Gospodarstwa Rybackiego Marka Trzcielińskiegi i Wiesława Michalskiego z Pardalina, królował karp z Przygodzickich Stawów, najlepszy pod względem walorów smakowych i zdrowotnych.