Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb objął honorowy patronat nad organizowaną przez Związek Młodzieży Wiejskiej, Wojewódzką Olimpiadą Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii (OWoOZE). Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, z Finałem Krajowym w dniach 14-15 maja 2013 r., podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej „GREENPOWER” w Poznaniu. 
Finał Województwa Wielkopolskiego z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski odbędzie się dnia 26 kwietnia od godz.10.00 w Zespole Szkół Technicznych w Kole.