Nasi kandydaci do Sejmu RP w okręgu 38

 

1. Stanisław Kalemba – wiek 63 lata, wykształcenie wyższe – inż. rolnik, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu,  poseł na Sejm RP nieprzerwanie od 1991r., Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL. Członek Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, członek Ogólnopolskiego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka,  Prezes honorowy Zarządu Wojewódzkiego PSL od 2004r., wcześniej przez 13 lat Prezes ZW PSL Województwa Poznańskiego i Wielkopolskiego, ekspert od spraw rolnictwa i rozwoju wsi oraz integracji z Unią Europejską.

 

 

 

2. Józef Lewandowski – wiek 53 lata, wykształcenie wyższe mgr,  nauczyciel, samorządowiec, przedsiębiorca, były wiceburmistrz Wyrzyska i Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, obecnie Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Założyciel i aktywny uczestnik wielu organizacji gospodarczych, społecznych, pozarządowych. Członek Rady Naczelnej PSL i przewodniczący jej Zespołu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

 

 

 

 

 

3. Zofia Szalczyk – wiek 62 lata, wykształcenie wyższe, dr nauk rolniczych, była długoletnia dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, organizator i dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego AR i MR, wicedyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 2008 roku zastępca prezesa AR i MR w Warszawie – nadzoruje wdrażanie różnych form pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, członek Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, wykładowca na poznańskich uczelniach i autor licznych publikacji dotyczących funduszy europejskich, członek PSL.

 

 

 

4. Jadwiga Harbuzińska-Turek– wiek 64 lata, wykształcenie wyższe zawodowe, nauczyciel polonista. Od najmłodszych lat związana z północną wielkopolską, od 35 lat mieszka w Jastrowiu. Długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 , pracowała także w „Jastrobecie” i Nadleśnictwie. Przez trzy kadencje radna Rady Miejskiej w Jastrowiu. Obecnie przewodniczy Radzie Powiatu Złotowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

5. Andrzej Wita – wiek 54 lata, wykształcenie wyższe rolnicze, pracownik Biura Powiatowego AR i MR w Wolsztynie, radny powiatowy od 2006 roku, członek rady sołeckiej, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wolsztynie, członek OSP.

 

 

 

 

 

 

 

6. Anna Rydzewska – wiek 64 lata, wykształcenie wyższe geodezyjne, była burmistrz Obornik Wielkopolskich, emeryt, radna Rady Miejskiej w Obornikach Wielkopolskich., członkini KGW, członkini PSL.

 

 

 

 

 

 

 

7. Józef Kwaśniewicz – wiek 40 lat, wykształcenie wyższe, absolwent AR Poznań – Agronomia i UP  Poznań Integracja Europejska. Radny Powiatu, wicestarosta szamotulski obecnej i poprzedniej kadencji, członek Związku Rolników,  Kółek i Organizacji Rolniczych, Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Szamotułach.

 

 

 

 

 

 

8. Janusz Białoskórski – wiek 49 lat, wykształcenie wyższe, mgr administracji, rolnik – własne gospodarstwo rolne, członek Powiatowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, kandydat w wyborach do Sejmiku.  Członek PSL.

 

 

 

 

 

 

 

9. Anna Nowicka – wiek 57 lat, wykształcenie wyższe, mgr inż. rolnictwa,  Zastępca Wójta Gminy Kwilcz, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Międzychodzie, była wicekurator.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tomasz Kranc – wiek 53 lata, wykształcenie wyższe rolnicze, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, wicestarosta wągrowiecki drugą kadencję, a od początku funkcjonowania samorządu powiatowego-radny powiatowy. Od pokoleń związany z Pałukami, a szczególnie z Ziemią Wągrowiecką. Członek PSL.

 

 

 

 

 

 

 

11. Leszek Łochowicz – wiek 48 lat, wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  wiceburmistrz  Krajenki, były burmistrz Margonina od 2006 roku, kandydat na senatora w wyborach uzupełniających w 2011r., członek WOPR. Członek PSL.

 

 

 

 

 

 

 

12. Anna Michalska – wiek 50 lat, wykształcenie wyższe,  mgr pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Złotowie. Członek PSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Elżbieta Kliber – wiek 55 lat, wykształcenie wyższe, absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu Wydział Technologii Żywności. Była dyrektor ds. sprzedaży w firmach handlowych – MPT MAGO w Pile oraz dyrektor oddziału w firmach PPH Shah Bob sp. z o.o. we Wrocławiu, Firma Handlowo Usługowa BISSMYK s.c. w Szczecinie i PHU AREX-POL sp. z o.o. w Poznaniu. Prowadziła również własną działalność gospodarczą – handel detaliczny i hurtowy. Obecnie Kierownik Biura Powiatowego ARiMR  w Pile.  Sympatyk PSL.

 

 

 

 

14. Jan Graczyk – wiek 58 lat, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,   urzędnik, pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Sławno, w latach 1980-1989 sekretarz Urzędu Gminy Lubasz, w latach 1990-2010 Wójt Gminy Lubasz. Obecnie pracownik w Jednostce Gospodarczej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pile. Członek Zarządu Koła Lubaskiego Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego w Lubaszu. Sympatyk PSL.

 

 

 

 

15. Anna Gaweł – wiek 30 lat, wykształcenie wyższe, mgr politologii, główna księgowa Domu Dziecka „Droga” w Gościeszynie, członek Stowarzyszenia „Zdążyć dzieciom z pomocą”, kandydowała  w wyborach do Sejmiku. Członkini PSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Maria Kostera-Kaniecka – wiek 58 lat, wykształcenie wyższe-politologiczne, radna wielu kadencji w Radzie Gminy Zbąszyń i radna powiatu nowotomyskiego (2006-2010, 2010-2014). W latach 1998-2006 Zastępca Burmistrza Zbąszynia, obecnie Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zbąszyniu oraz Prezes OSP w Zbąszyniu.

 

 

 

 

 

 

17. Mateusz Drzymała – wiek 24 lata , potomek słynnego Michała Drzymały, wykształcenie wyższe, absolwent PWSZ w Pile, kierunek Politologia, specjalność Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii  oraz  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Politologia specjalność Administracja Samorządowa. W poprzedniej kadencji przewodniczący Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim, przez połowę kadencji Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, związaną z usługami finansowymi oraz internetowymi. Sympatyk PSL.

 

 

 

 

18. Tadeusz Pankowski – wiek 64 lata, wykształcenie średnie – technik chemii, specjalista ds. handlu w dziedzinie usług finansowo – ubezpieczeniowych, założyciel i Prezes Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług w grodzisku Wielkopolskim, od 2009 roku Wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie. członek Klubu Oficerów Rezerwy KOR w Grodzisku. Organizator charytatywnych zabaw Kupieckich. Sympatyk PSL.