Ogłoszenie ARR do plantatorów buraków cukrowych dostarczających buraki cukrowe do producentów cukru w kampaniach cukrowniczych 2004 i 2005

Agencja Rynku Rolnego (ARR) ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa informuje, że Rada Unii Europejskiej rozporządzeniem nr 1360/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. ustaliła nowe opłaty produkcyjne za lata gospodarcze 2004/2005 oraz 2005/2006.

Na mocy powyższego rozporządzenia:

  • w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 – ARR dokonała zwrotu producentom cukru nadpłaconych przez nich opłat produkcyjnych,
  • w odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 – producenci cukru dokonali dopłaty do wpłaconych dotychczas opłat produkcyjnych.

W związku z powyższym, producenci cukru zobowiązani są do stosownego rozliczenia się z opłat produkcyjnych z uprawnionymi plantatorami buraków cukrowych, którzy w latach gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006 dostarczali buraki cukrowe lub z ich następcami prawnymi.

W tym celu, ARR wzywa uprawnionych plantatorów lub ich następców prawnych do aktualizacji danych, które należy złożyć na formularzu wniosku u właściwych producentów cukru (wykaz poniżej), w terminie do 1 sierpnia 2014 roku.

Formularz wniosku o aktualizację danych plantatora dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

Wykaz producentów cukru, do których należy składać wnioski: http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ogloszenie-ARR-do-plantatorow-burakow-cukrowych-dostarczajacych-buraki-cukrowe-do-producentow-cukru-w-kampaniach-cukrowniczych-2004-i-2005

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/