Odebrały wyróżnienie po blisko 8 latach

Po blisko 8 latach Damy w Bieli odebrały wczoraj należne im wyróżnienie, nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli. Trudno zrozumieć, że tak dużo czasu musiało upłynąć od przyznania do wręczenia tej nagrody, ale jednocześnie wydarzenie to rozpala nadzieję, że wytrwałość walczących o wolność, demokrację i prawa człowieka, krok po kroku, potrafi zwyciężyć z reżimami tego świata jak kropla, która drąży kamień.

Przypomnieć należy tu laureatkę Nagrody Sacharowa z 1990, Daw Aung San Suu Kyi, która po wielu latach prześladowań, blisko 20 latach uwięzienia, dziś, uznawana przez reżim wojskowy, jako parlamentarzystka, przewodzi Birmańskiej demokratyzacji. Jednocześnie mamy nadzieję, że i inni Kubańscy bojownicy o demokrację, wolność słowa i prawa człowieka, doczekają się uznania ich postulatów – że reżim Kubański umożliwi na przykład odbiór przyznanej w 2010 roku Nagrody Sacharowa Guillermo Fariñas’owi.


Guillermo Fariñas wraz z wieloma dysydentami został aresztowany w 2012 roku podczas pogrzebu pierwszego kubańskiego laureata Nagrody Sacharowa, wyróżnionego przez PE w 2002r., Oswaldo Payá. Wyjaśnienie okoliczności śmierć Oswaldo Payá to również wyzwanie stojące przed światową opinią publiczną.

Nagroda Sacharowa to oczywiście docenienie dokonań laureatów na rzecz wolności, demokracji i prawa człowieka, ale jednocześnie powinno to być realne wsparcie ich działalności. Temu służyć ma Sieć Laureatów Nagrody Sacharowa – współpraca wyróżnionych nagrodą Sacharowa i instytucji UE powinna być jak najefektywniejszą formą synergii wiedzy, doświadczeń i międzynarodowego autorytetu Laureatów z potencjałem UE. Wymaga ona lepszego wsparcia i zagospodarowania przez wszystkie instytucje UE. Takie postulaty udało mi się już wprowadzić do kilku istotnych dokumentów PE. Dla zbadania możliwości lepszego wykorzystania tego potencjału zainicjowałem w Podkomisji Praw Człowieka PE badanie „Potencjał rozwoju efektywności współpracy instytucji UE z Siecią Nagrody Sacharowa w działaniach na rzecz Praw Człowieka, Demokracji i Dobrych Rządów”. Wyniki powinny być opublikowane jesienią 2013.

 

Warto zobaczyć również:

artykuł „Damy w bieli” odebrały Nagrodę Sacharowa

Relacja video (rozdanie nagród rozpoczęło się o godz.17:49,  moje wystąpienie rozpoczęło się o 18:17’45)

Strona PE poświęcona Nagrodzie Sacharowa Artykuł „Kobiety w Bieli po ośmiu latach odbierają Nagrodę im. Sacharowa”