OBWODNICA GOSTYNIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 12.

12 lutego 2015 roku w uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie budowy obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 oraz w drogi wojewódzkiej nr 434. Oprócz parlamentarzystów w spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów lokalnych.

W kontekście tworzenia sprawnego układu komunikacyjnego konieczne jest współdziałanie dwóch partnerów – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W przyjętym i zaakceptowanym przez rząd dokumencie „Kontrakt Terytorialny Województwa Wielkopolskiego” znajduje się budowa obwodnicy Gostynia i Piasków. Jednak droga ta nie znalazła się na liście zadań do realizacji w przyjętym projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Wspólnie z przedstawicielami samorządów lokalnych postanowiliśmy podjąć działania mające na celu wpisanie budowy wspomnianej obwodnicy do Programu Budowy Dróg. Z odpowiednim wnioskiem zwrócę się do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.