Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Ostrzeszowie, Kępnie i Kaliszu. W pozostałych miastach regionu reprezentowali go jego asystenci.

Senator RP Andżelika Możdżanowska wzięła udział w uroczystych Obchodach Święta Niepodległości w Grębaninie. Mówiła podczas spotkania: „W tym dniu pamiętać należy jednak przede wszystkim o tych, którzy w niepodległościowej walce nie zawahali się postawić na szalę własnego życia. Ich odwaga jest dla nas wszystkich powodem do dumy i będzie zawsze przykładem najwyższego umiłowania do Polski, a także zobowiązaniem, jakie my – Polacy żyjący już w wolnej Ojczyźnie – mamy do spłacenia wobec tamtego pokolenia. O tym nigdy nie wolno zapomnieć; o Powstańcach, bez których ta wolność nie byłaby możliwa. Oni wierzyli, że Polska odzyska niepodległość! Wiedzieli, że Ojczyzna w sercach się zaczyna, że Naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy, jak być Polakami. Dziękujemy im za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych Rodaków”.

Członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski złożył kwiaty w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod pamiątkową tablicą ku czci ofiar I i II wojny światowej, która znajduje się na ścianie kaliskiego ratusza. Jak co roku kwiaty i znicze złożyły również władze miasta Kalisza,  parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, samorządowcy oraz uczniowie kaliskich szkół.

 

Również kaliscy ludowcy – Poseł na Sejm RP Józef Racki, Członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Prezes Zarządu Miejskiego PSL Jan Kłysz -złożyli kwiaty pod tablicą Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka w ramach marszu Ku Niepodległości.

 

Natomiast w Warszawie przedstawiciele Ziemi Wielkopolskiej – Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak oraz Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba wraz z Prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz liderami PSL złożyli wieńce przed pomnikiem Wincentego Witosa  – przywódcy ruchu ludowego, trzykrotnego premiera II RP. Uczestnicy marszu „Razem dla Niepodległej” odśpiewali „Rotę”.

 

 Źródło:

www.andrzejgrzyb.eu – 95 lat temu Polska odzyskała niepodległość

www.mozdzanowska.pl – Święto Niepodległości

www.krzysztofgrabowski.eu – 95 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

www.wyborcza.pl – Marsz ‚Razem dla Niepodległej: kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa

{flike}