W tym roku nagrodzono 11 pedagogów: Annę Lisowską (SP Świba), Donatę Możdżanowską(SP Olszowa), Bożenę Parzybót (Przedszkole nr 2 Kępno), Iwonę Powagę (Przedszkole nr 5 Kępno), Ewę Wardęgę (Przedszkole nr 5 Kępno), Jana Kasendrę (Gimnazjum nr 2 Kępno),Małgorzatę Jasiak (Przedszkole Mikorzyn), Grażynę Stawik (SP nr 1 Kępno), Alinę Górecką(SP nr 3 Kępno), Renatę Siudy (SP nr 3 Kępno) oraz Irenę Kucharską – Tomalkiewicz (SP nr 3 Kępno). Dodatkowo burmistrz Kępna wyróżniła w tym roku czterech dyrektorów: Lidię Kasendrę (Gimnazjum nr 2 Kępno), Marię Boryczkę (Przedszkole nr 2 Kępno), Grażynę Tyc(Przedszkole w Hanulinie), Marię Burzałę (SP Kierzno). Na wniosek burmistrza Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kępnie Romana Muszyńska została uhonorowana Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/997-obchody-dnia-edukacji-narodowej-w-kepnie