{AG}Kolka_Rolnicze{/AG}

Podczas spotkania Wicewojewoda Dorota Kinal wręczyła Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu społecznikom z Wielkopolski –Pani Stanisławie Hoffa oraz Panu Józefowi Przybylskiemu.

Stanisława Hoffa jest jedną z najbardziej aktywnych mieszkanek wsi Otusz, niedaleko Buku. To ona integruje lokalne środowisko. Od 50 lat przewodniczy tamtejszemu Kołu Gospodyń Wiejskich, które sama założyła. To jedno z prężniej działających kół w Wielkopolsce. Integruje lokalną społeczność, organizuje akcje społeczne, wspiera potrzebujących.

Równie duże zasługi dla lokalnej społeczności ma Józef Przybylski, który od 1982 roku pełni funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Sulęcinku. Jest społecznikiem, który organizuje wiele akcji dla potrzebujących oraz aktywnym członkiem lokalnego chóru.

KK/PJ

 

 {flike}