Wachlarz inwestycji na jakie można pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest bardzo szeroki. To nie tylko projekty twarde takie jak termomodernizacje, kanalizacje, oczyszczalni ścieków, inwestycje w OZE, renowacja zieleni, likwidacja azbestu, rewaloryzacje parków, innowacyjne przedsięwzięcia w ochronę środowiska, ale i ważne są również przedsięwzięcia z edukacji ekologicznej. W każdym z przedsięwzięć bierze się pod uwagę przede wszystkim osiągnięty efekt ekologiczny jaki  będzie po realizacji danego zadania.

Ze środków  WRPO na ochronę środowiska duże pieniądze zostały przeznaczone na termomodernizację kaliskiego szpitala. Koszty eksploatacji budynku były bardzo wysokie, a dzięki inwestycji zmieniło się, nie tylko oblicze szpitala, ale i koszty eksploatacji znacznie zmalały. Tylko z WRPO  w ramach II etapu prac dofinansowanie wyniosło 2,5 mln złotych. Natomiast przez 3 etapy budżet inwestycji i dofinansowanie były znacznie większe. Jesteśmy jako zarząd województwa przygotowani do debaty na temat kontraktu terytorialnego dla województwa wielkopolskiego. Mają rozpocząć się rozmowy. Wpisaliśmy w zadania gruntowny remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest teraz w kiepskim stanie. Będę te zadanie pilotował i robił wszystko, by doszło do gruntownej modernizacji tego oddziału – powiedziałem podczas konferencji.

– Zależy nam na tym, aby inwestycje przez nas dofinansowane były trwałe. Jeśli chodzi o projekty i pozyskiwanie środków z edukacji ekologicznej to tu jest duże pole do popisu dla samorządów i organizacji pozarządowych. Edukacja, co prawda, pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale jest coraz lepiej. Dlatego Fundusz co roku przeznacza 5 mln złotych na takie działania i wymaga, by te zagadnienia były efektywne. Liczy się dla nas konkretny długotrwały efekt. Widać go zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci szkolne i przedszkolne o ich przekonania na temat ochrony środowiska – mówił Marek Baumgart wiceprezes WFOSiGW w Poznaniu.

Inwestycji, na które udało się pozyskać dofinansowanie z WFOSiGW w Poznaniu nie brakuje, zarówno w powiecie, jaki i w Kaliszu. Powiat kaliski wykonał termomodernizacje 33 obiektów użyteczności publicznej  w tym budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Jadąc przez powiat kaliski widać jak zmienia się wygląd urzędów, szkół i innych budynków użyteczności publicznej. Ten sposób finansowania w ochronę środowiska przynosi efekty –mówił o termomodernizacji  wiceprezes Marek Baumgart.

W Polsce zbudowaliśmy sobie bardzo dobrze działający system zbierania pieniędzy za korzystanie ze środowiska, a później rozdzielania tych środków w taki sposób, aby były one jak najbardziej efektywne. Bo do każdego rodzaju przedsięwzięcia trzeba dopasować formę dofinansowania. Czasami samorządy nie są w stanie ich udźwignąć i trzeba je mocno dotować lub wspierać pożyczkami– mówi Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Dzięki dotacja z Wojewódzkiego Funduszu powiat kaliski pozyskał środki na termomodernizację, likwidację azbestu, akcja była powtarzana kilka razy, utworzył Regionalne Centrum Informacyjno Doradcze o OZE w Liskowie. Na te inwestycje przez ostatnie 4 lata pozyskał 2.421.971 złotych dotacji, a wartość wszystkich projektów wyniosła 12,7 mln złotych. W kosztach tych inwestycji są również pożyczki jakie fundusz udziela beneficjentom i dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

-Ważne jest żeby stworzyć system, który dobrze działa. Nie stać jest nas, żebyśmy tylko i wyłącznie pozyskiwali dotacje. Czasami trzeba stworzyć taki mechanizm, żeby na tyle zachęcić samorządy i umożliwić im zaciąganie niskooprocentowanych pożyczek czy kredytów, które można w późniejszym terminy spłacić, lub częściowo umożyć. Nasz mechanizm jest tak skonstruowany, że na te inwestycje z własnego budżetu przekazujemy jedynie 10%, reszta to są dotacje i pożyczki, które będą też częściowo umarzalne. Wojewódzki fundusz przez swój system zachęca wszystkich, żeby jak najwięcej działali w zakresie ochrony środowiska, powietrza, wody i gleby – mówił starosta kaliski Krzysztof Nosal.

Inwestowanie w środowisko się opłaca, nie tylko budynki pięknieją, ale i efekt ekologiczny oraz oszczędności są zauważalne gołym okiem. Tylko w termomodernizowanym budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu oszczędności podczas sezonu grzewczego, po wykonaniu inwestycji, mogą być na poziomie nawet 30%.

Trzeci projekt termomodernizacyjny powiatu kaliskiego został umieszczony na liście rezerwowej do dofinansowania z NFOSiGW.  Władze powiatu liczą, że dzięki niemu również będą realizowane kolejne termomodernizacje w kilku gminach powiatu.

Przez minione 4 lata powiat kaliski i miasto Kalisz otrzymali 9 milionów zł dotacji ze środków krajowych WFOŚGW w Poznaniu. Beneficjantami oprócz samorządów z Kalisza i powiatu był również Związek Komunalny Gmin „Czyste miasto czysta gmina” oraz Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej.

Natomiast ze środków WRPO przeznaczonych na ochronę środowiska zrealizowane zostały zadania na łączną sumę prawie 100 mln złotych. Dofinansowanie do 13 projektów wyniosło 65,7 mln złotych. Z tych pieniędzy skorzystali: powiat kaliski, gminy powiatu, miasto Kalisz, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Wojewódzka Policji, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu i prywatni przedsiębiorcy.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu/component/content/article/1-nowiny/865-pienidze