Nowy Przewodniczący Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim

Jacek Protasiewicz został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim. Wyboru dokonali europosłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Będzie pełnił tę funkcję do końca obecnej kadencji PE – do czerwca 2014 roku. Poseł Grzyb ponownie został wybrany do prezydium delegacji – w wyborach uzyskał najwyższe poparcie. Poseł objął również funkcję koordynatora prac delegacji EPL PO PSL w zakresie tzw. Grupy Roboczej 1 Sprawy Zagranicznej, skupiającej Posłów do PE pracujących w Komisjach: Spraw Zagranicznych (AFET), Handlu Międzynarodowego (INTA) i Pomocy Rozwojowej (DEVE).

Wśród priorytetów prac Klubu PO-PSL na najbliższe lata Jacek Protasiewicz wymienił m.in. wsparcie rządu polskiego w negocjacjach nad nowymi ramami finansowymi UE na lata 2014 – 2020, aktywny udział w pracach nad reformą instytucjonalną UE związaną z walką ze skutkami kryzysu oraz skrupulatny monitoring prac związanych z ochroną własności intelektualnej w przestrzeni cyfrowej.

Dla wsparcia koordynacji prac nad realizacją tych priorytetów zaproponował Prezydium Klubu w składzie: Andrzej Grzyb, Danuta Huebner, Sidonia Jędrzejewska, Krzysztof Lisek, Róża Thun, Tadeusz Zwiefka, co spotkało się z akceptacją członków Klubu. Skarbnikiem Klubu wybrana została Małgorzata Handzlik.