W dniu  3.11.2017 w Kępnie odbyły się wybory Prezesa Zarządu Powiatowego PSL . W posiedzeniu uczestniczyli, Kol. Andrzej Grzyb – Prezes Zarządu Wielkopolskiego PSL Województwa Wielkopolskiego , Kol. Krzysztof Grabowski – Wiceprezes ZW PSL oraz Kolega Mieczysław Matyszkiewicz Prezes Honorowy ZP PSL  w Ostrzeszowie. W trakcie posiedzenia wybrano Prezesa Zarządu Powiatowego którym został Kol. Stanisław Baliński Przewodniczacy Rady Powiat Kępińskiego. Uzupełniono także skład Zarządu Powiatowego PSL o Koleżankę Grażyna Jany Wicestarostę Kępińskiego. W związku ze śmiercią Kolegi Tadeusza Szlezyngera Prezesa ZG PSL w Baranowie podjęto uchwałę o wygaszeniu członkowstwa  w ZP PSL zobowiązując organizacje do wyboru nowego Prezesa do końca listopada 2017. Ponadto podjęto decyzję o pracy nad kształtem list w wyborach do samorządu na szczeblu gminy,  powiatu i sejmiku.