Noworoczne Spotkanie Przyjaciół i Sympatyków Zielonej Koniczynki

7 stycznia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim odbyło się spotkanie noworoczne przyjaciół i sympatyków Zielonej Koniczynki. Organizatorami spotkania byli Poseł Piotr Walkowski, Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz Radni Powiatowi Klubu PSL Jerzy Katny, Mieczysław Szempiński, Piotr Walkowski, Michał Wilczura i Arkadiusz Wojtczak.

Zebranych gości przywitali Poseł Piotr Walkowski oraz Wójt Piotr Kuroszczyk. W spotkaniu udział wzięli poseł do Parlamentu Europejskiego i zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce Andrzej Grzyb, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Andrzej Kubiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Seweryn Kaczmarek, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego i zarazem Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, Wiceprezydent Kalisza Jacek Konopka, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak oraz Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski. W spotkani wzięli udział przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, przedstawiciele samorządu rolniczego oraz sołtysi, członkowie rad sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich, łącznie 300 osób.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wspólnym toastem za powodzenie w Nowym Roku. Gospodarze i uczestnicy spotkania wznosząc lampkę szampana życzyli sobie nawzajem pomyślności w Nowym 2013 Roku.

Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla zaproszonych gości w postaci występu Zespołu Akordeonowego „Kotlin” pod kierownictwem Janusza Barańskiego. W programie występu znalazły się utwory z różnych nurtów muzycznych, czym artyści zdobyli uznanie publiczności i dowiedli, że akordeon jest wszechstronnym instrumentem.

Podczas spotkania wręczone zostały legitymacje członkowskie Polskiego Stronnictwa Ludowego, które z rąk Andrzeja Grzyba Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz Krzysztofa Grabowskiego Członka Zarządu Wojewódzkiego PSL oraz Posła Piotra Walkowskiego odebrali Anna Lis, Cezariusz Słomkowski, Karol Bogacki oraz Zdzisław Gertig.

Spotkanie noworoczne było okazją do podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich, która odbyła się 21 grudnia 2012 roku w Gorzycach Wielkich. Wyrazy uznania i podziękowanie za trud włożony w przygotowanie tak ważnej imprezy przesłał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Podziękowania otrzymali Pani Irena Litwin, Rada Sołecka Wysocka Wielkiego, rada Sołecka wsi Wtórek, Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli Wielkiej oraz Marek Trzcieliński i Wiesław Michalski Gospodarstwo Rybackie „Przygodzice” .

 

GALERIA FOTOGRAFII: