GALERIA FOTOGRAFII:

{AG rootFolder=”/images/sampledata/” thumbWidth=”200″ thumbHeight=”120″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”1″ showSignature=”1″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}Walbrzyska_Strefa_Ekonomiczna{/AG}

Do samorządowców i przedsiębiorców skierowana była konferencja „Nowe Perspektywy”, zorganizowana przez spółkę „INVEST-PARK”, zarządzającą Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Uczestniczyło w niej ponad 200 gości. Gospodarzem Konferencji był Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” Sp z o.o. Teodor Stępa.
Jakich nowych ustaw okołogospodarczych można się spodziewać w najbliższym czasie –informował wicemarszałek sejmu, Eugeniusz Grzeszczak. – Gotowy jest projekt ustawy proponującej 3-letnie zwolnienie z kosztów zatrudnienia tych pracodawców, którzy utworzą w swoich zakładach miejsca pracy dla absolwentów.  W ten sposób zmniejszymy bezrobocie wśród młodych – przekonywał marszałek.
Europarlamentarzysta Andrzej Grzyb omówił najważniejsze zagadnienia, dotyczące budżetu wspólnoty europejskiej. – Wiele zapisów sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości – europoseł wymieniał programy pomocowe: JEREMIE, COSME czy Erasmus dla młodych przedsiębiorców, polegający, podobnie jak w przypadku studentów, na wymianie transgranicznej.  Andrzej Grzyb omówił też planowane przez UE dyrektywy i zarządzenia, m.in. tę, która od stycznia 2014 nakłada na budynki użyteczności publicznej nowe wymagania związane z energooszczędnością. Dla samorządów to wydatki na termomodernizację, dla przedsiębiorców – perspektywa nowych kontraktów. Na co zostaną w Wielkopolsce wydane pieniądze z funduszy unijnych przyznanych na lata 2014-2020 – informował wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak. Wiadomo już, że priorytetem, na który przeznacza się niebagatelną sumę 500 mln euro, będzie innowacyjność w gospodarce. Samorządowiec apelował też o bardziej aktywne korzystanie z funduszy unijnych – na ponad 340 tys. firm działających w Wielkopolsce, z niektórych form pomocy skorzystało niewiele ponad 5 tys. przedsiębiorców.
Nikt spośród obecnych na sali samorządowców i przedsiębiorców nie miał wątpliwości, że nie da się osiągnąć gospodarczych sukcesów bez współpracy. Uczestnicy konferencji brali udział w sondażu odpowiadając na pytania dotyczące współpracy biznesu i administracji w systemie on-line. Niestety niektóre z odpowiedzi pokazują jak dużo jeszcze jest do zrobienia. Np. zdecydowana większość gości konferencji uważa, że często przedsiębiorcy postrzegani są przez urzędników jak kłopotliwy klienci. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzielili się burmistrz Wrześni, Tomasz Kałużny i Przemysław Gibowski, prezes „Gibowski Firma” – spółki działającej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zatrudniającej ponad 70 osób.
Podsumowując obrady, wiceprezes INVEST-PARKU, Teodor Stępa, apelował do przedsiębiorców, obecnych i przyszłych o szybkie decyzje w sprawie ewentualnych inwestycji. Dotychczasowa wysokość ulg, przysługujących inwestorom, będzie obowiązywać tylko do końca czerwca 2014 roku. W Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku mikro- i małe firmy mogą w tej chwili liczyć na ulgi podatkowe do 60-procent poniesionych nakładów (na stworzenie inwestycji bądź zatrudnienie pracowników). Takie same przedsiębiorstwa, które już po 1 lipca 2014 otrzymają zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie – będą mogły skorzystać z 45-procentowych ulg. Wałbrzyska Specjalne Strefa Ekonomiczna ma wolne tereny inwestycyjne, przygotowane dla firm chcących skorzystać z pomocy publicznej we wszystkich województwach objętych swoim zasięgiem (m.in. w Wielkopolsce w Rawiczu, Jarocinie, Kaliszu, Śremie, na Dolnym Śląsku w Wałbrzychu, Świdnicy, Kłodzku, na Opolszczyźnie w Opolu czy Nysie i w lubuskim w Szprotawie).    

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – specjalna strefa ekonomiczna ustanowiona została rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 kwietnia 1997 i będzie funkcjonować do końca 2020 roku. Obejmuje 41 podstref położonych w czterech województwach południowo-zachodniej Polski. Zajmują one łącznie powierzchnię 2212,23 ha.

Więcej na stronie: http://www.invest-park.com.pl/
{flike}