NOWE KIERUNKI EKSPORTOWE DLA POLSKI

Programy Ministerstwa Gospodarki wspierające przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych kierunków eksportowych

Ministerstwo Gospodarki realizuje dwa programy, których głównym celem są rynki krajów afrykańskich oraz Chiny. W przygotowaniu są już kolejne programy obejmujące m. in. Indie. Za ich realizację odpowiada Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Najbardziej rozbudowany program obejmuje rynek chiński. Jego głównym celem jest zachęcenie polskich podmiotów do większej inicjatywy w tym obszarze. Projekt to także potwierdzenie zaangażowania administracji gospodarczej kraju we wspieranie działalności przedsiębiorców na szczególnie ważnych i perspektywicznych rynkach. Na 2015 r. zaplanowano m.in. organizację forum polsko-chińskiego, spotkania dla polskich firm z potencjalnymi partnerami chińskimi oraz seminaria promocyjne i misje gospodarcze do Chin.

Celem drugiego projektu zainicjowanego przez Ministerstwo Gospodarki jest zwiększenie wymiany handlowej między Polską, a kontynentem afrykańskim, zwłaszcza strefą subsaharyjską. Projekt obejmuje nie tylko największe rynki, takie jak Angola, Algieria, Nigeria czy RPA, ale wspiera też przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością w pozostałych krajach Afryki. Już dziś można dostrzec zwiększoną aktywność polskich firm z sektorów budowlanego, wydobywczego, energetycznego, elektromaszynowego czy technologii informacyjnej. W ramach programu uwzględniono m.in. nawiązanie współpracy z agencjami inwestycyjnymi z państw zrzeszonych w Radzie Arktycznej oraz misje biznesową i organizację wydarzeń gospodarczych w wybranym kraju Rady Arktycznej.

W ramach nowego programu obejmującego Indie w 2015 r. zaplanowano m.in. organizację w Warszawie wydarzenia poświęconego edukacji na temat indyjskiego rynku wśród polskich przedsiębiorców. Ponadto zorganizowana będzie misja gospodarczo-inwestycyjnej do Indii połączona z media relations. W jej ramach zorganizowane zostaną m.in. wydarzenia dla przedstawicieli biznesu z Polski i Indii.

ŹRÓDŁO: http://jozefracki.blog.onet.pl/