NOWE DROGI W GMINIE ŻERKÓW

Członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski uczestniczył 3 października 2013 roku w uroczystym otwarciu dróg gminnych w miejscowościach Żerniki, Miniszew, Ludwinów oraz ulic Morelowej i Wiśniowej w Żerkowie. Są to kolejne inwestycje, które zostały sfinansowane z udziałem środków zewnętrznych.

Łączna wartość zrealizowanych inwestycji to 668 145,13 zł brutto, z czego 369 500,00 zł zostało dofinansowane w ramach programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowanego przez Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowanie stanowi ponad 55 % wartości wykonanych inwestycji.

Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu – Nowe drogi w gminie Żerkow

{flike}