Stanowisko Prezydium ZW PSL z dnia 4 grudnia 2020 roku
w sprawie zobowiązania Rządu RP do przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy

21 lipca 2020 roku Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021 -2027 oraz Funduszu Odbudowy, które zostało ogłoszone  przez Premiera RP jako sukces negocjacyjny polskiego rządu. Integralną częścią porozumienia zawartego przez Szefów Państw lub Rządów była decyzja o wzmocnieniu kontroli nad funduszami UE.
Prezydium ZW zapowiedź weta wieloletniego budżetu i tym samym Funduszu Odbudowy przyjęło ze zdumieniem, zważywszy, że powodem jest warunkowość i przestrzeganie praworządności ,z jednoczesną deklaracją o spełnianiu przez nasz kraj tych warunków.
Fundusz Odbudowy i nowy wieloletni budżet są oczekiwane przez samorządy, przedsiębiorców, rolników, sektor ochrony zdrowia, uczelnie i świat nauki. Fundusz Odbudowy ma zapewnić sfinansowanie odbudowy i pobudzenia gospodarki, wsparcie w odbudowie miejsc pracy utraconych w wyniku pandemii, oraz wsparcie dla ochrony zdrowia. Wielkopolska  oczekuje na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który pozwoli na rekonstrukcję obszarów po kopalniach węgla brunatnego we Wschodniej Wielkopolsce oraz wsparcie inwestycji w ochronę zdrowia, modernizację obszarów wiejskich i rolnictwa oraz przedsiębiorstw.
Prezydium ZW PSL w Wielkopolsce apeluje do Prezesa RM o przyjęcie WRF na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy .

Na Twitterze rozpoczęliśmy challenge ! Wspieraj Polskę w Unii Europejskiej 🇵🇱🇪🇺  dołącz do Nas i powiedz wyraźne #NIeDlaWeta!

Obraz może zawierać: paski, tekst „125 #PSL PSL Wielkopolska @WielkopolskiPSL Wspieraj Polskę w Unii Europejskiej Rozwiń biało-czerwoną flagę, (zrób zdjęcie i powiedz lub napisz) #NieDlaWeta! Do wyzwania nominujemy @KosiniakKamysz @PZgorzelskiP @JarubasAdam @BaumgartMarek @nowePSL #NowoczesnyPatriotyzm”

tt1

tt2