Nie odpuścimy walki o Polskę samorządową i lokalną!

Senator Andżelika Możdżanowska uczestniczyła w ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zaskarżenia projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który zniósł 79 sądów rejonowych i utworzył w ich miejsce wydziały zamiejscowe innych sądów.


Z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego się nie dyskutuje, jednakże zwracam uwagę na cztery odrębne stanowiska zupełnie skrajne, niezgodne z uzasadnieniem TK. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Polska jest jedynym krajem w całej Unii Europejskiej, w której Minister Sprawiedliwości jednym pociągnięciem pióra, jedną swoją decyzją, nie zawsze wynikającą z pobudek merytorycznych, likwiduje 79 sądów, a tak naprawdę ma kompetencje do zniesienia wszystkich sądów regionalnych.

 

Dzisiaj władza wykonawcza w rękach Ministra Sprawiedliwości jest ważniejsza niż władza ustawodawcza Sejmu i Senatu i to kolejny poważny argument do tego, by powoływanie sądow powszechnych regulowała ustawa. Mam nadzieję, że parlamentarna większość rozstrzygnie potrzebę procedowania i znajdziemy poparcie w większości podczas drugiego czytania projektu ustawy, w przeciwnym razie jest realne zagrożenie, że kolejną decyzją Ministra Gowina będzie decyzja o likwidacji kolejnych sądów. Nie odpuścimy walki o Polskę samorządową i lokalną! – powiedziała tuż po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego senator Andżelika Możdżanowska.

Źródło: www.mozdzanowska.pl