Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich w powiecie ostrowskim

W Niedzielę Palmową 24 marca br. w miejscowości Topola Osiedle gmina Przygodzice odbyło się Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich. Uroczystość ta była okazją do spotkania się prawie 500 osobowego grona uczestników reprezentujących prawie wszystkie obszary działalności branży rolniczej.

Na uroczystym spotkaniu w mroźne niedzielne popołudnie spotkali się przedstawiciele wielu obszarów działalności politycznej, samorządowej i rolniczej.

Na zaproszenie posła i zarazem Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka oraz Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli Osiedle przybyli Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Gospodyni’’ Irena Frąszczak, Zastępca Dyrektora Oddziału ANR Mieczysław Szempiński, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, wójtowie, burmistrzowie, samorządowcy z terenu powiatu ostrowskiego, kaliskiego gostyńskiego, ostrzeszowskiego, kościańskiego. Uczestnikami spotkania byli również Powiatowy Lekarz Weterynarii Dariusz Hyhs, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Paweł Błaszczyk, Kierownik Oddziału PIP Tomasz Kozłowski, Powiatowy Inspektor Sanitarny Pan Andrzej Biliński, Kierownik Oddziału KRUS w Ostrowie Andrzej Cieślak, Prezesi Banków Spółdzielczych w Ostrowie Wielkopolskim i w Skalmierzycach, Prezesi organizacji młodzieżowych z województwa wielkopolskiego ZZCNMR Piotr Walkowski, ZMW Daniel Sztych i FML Marcin Półrolniczak, Zarządy KGW, radni, sołtysi i przede wszystkim rolnicy.

W świąteczny nastrój uczestników uroczystości wprowadziła pięknie wystrojona sala wiejska a kulminacyjnym punktem była scena, gdzie umieszczonych zostało 49 stroików wielkanocnych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Zgromadzeni uczestnicy Śniadania Wielkanocnego przywitani zostali przez organizatorów uroczystości, którymi byli: Piotr Walkowski poseł i jednocześnie Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, Sołtys Wsi Topola Osiedle Andrzej Dobras i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Uroczystość ta nie odbyła by się gdyby nie wsparcie mieszkańców Topoli Osiedle samorządów gminy Przygodzice i Ostrów Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Rozstrzygniecie Konkurs na Stroik Wielkanocny wzbudziło bardzo duże zainteresowanie uczestników uroczystości jak i wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Wszyscy, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie otrzymali okolicznościowy album zawierający wszystkie prace wykonane na tą okazję, a laureaci Konkursu, wyróżnieni zostali wartościowymi upominkami zakupionymi przez sponsorów.

Dużym zaskoczeniem było wyróżnienie pracy wykonanej przez Panią Bożenę Sójkę z miejscowości Jaskółki gmina Raszków przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, który ufundował wyjazd do Parlamentu Europejskiego.

Podczas uroczystego spotkania wręczone zostały odznaki „Zasłużony dla rolnictwa’’ nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek posła Piotra Walkowskiego następującym osobom: Irenie Cofalskiej, Helenie Grzelak, Pelagii Grzelak, Zenonowi Halaba, Władysławowi Maleszka, Halinie Mendera, Marii Surma, Stanisławie Szymanowskiej Wandzie Wojtaszek i Emilii Kokot. Uroczystość uświetnił występ zespołu BARYCZANKI i kapeli BOĆKI z Przygodzic, a stronę kulinarną przygotowały Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Topoli Osiedle.

Autor: Urszula Marcinkowska

Zobacz również: www.wir.org.pl