Pięćdziesiąt lat firmy, która działa nieprzerwanie, choć pod różnymi nazwami, to we współczesnych czasach niezwykłe osiągnięcie.

Arkadiusz Błochowiak, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu: Początkowo sprawy zagadnień melioracyjnych i gospodarki wodnej w rolnictwie, eksploatacji oraz zagospodarowania użytków zielonych, a także utrzymania urządzeń i nadzoru nad działalnością spółek wodnych prowadzone były przez Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Oddział Melioracji i Użytków Zielonych.

1 października 1964 roku powstała samodzielna państwowa jednostka budżetowa pod nazwą Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji w Poznaniu. Zarząd podlegał bezpośrednio Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Na szczeblu powiatowym utworzono powiatowe inspektoraty wodnych melioracji, podległe merytorycznie Wojewódzkiemu Zarządowi Wodnych Melioracji w Poznaniu. Pierwszym dyrektorem zarządu został nieżyjący już Tadeusz Babś.

Czytaj cały wywiad: http://www.portalsamorzadowy.pl