Najlepsi pojadą do Brukseli

III Finał Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem” odbył się w sobotę, 11 lutego w auli turkowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, gromadząc młodych artystów z niemal całej Polski. Podczas finału wręczono cenne nagrody najlepszym według jurorów uczestnikom, którzy zmagali się w trzech kategoriach artystycznych: fotograficznej, plastycznej i recytatorskiej. Jednym z fundatorów nagrody – wyjazdu do Brukseli – był Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

 

Skąd ten Pietrzak?

– Poprzez udział w konkursie uczestnicy mają okazję rozwijać i kształtować osobowość oraz odkrywać swoje talenty – co z jednej strony odbywa się dzięki rozbudzaniu u młodych ludzi wrażliwości w dostrzeganiu i pokazywaniu piękna ziemi, otaczającego świata, a z drugiej – i to chyba przede wszystkim – ma na celu promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka – powiedział Maciej Konieczny, pomysłodawca i główny organizator imprezy, Przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Turku. Ten prawie zapomniany współcześnie poeta – urodził się i zakończył życie w Warszawie, ale w młodości był związany z Turkiem, gdzie uczęszczał do Gimnazjum. Z wykształcenia prawnik, swoją pasję twórczą realizował głównie jako pisarz, krytyk literacki, teoretyk kultury, publicysta, ale również działacz społeczny i wreszcie żołnierz – powstaniec. Zginął podczas Powstania Warszawskiego. Pozostała po nim spuścizna literacka, pamięć wśród tych, coraz mniej licznych, którzy z nim działali w podziemnym ruchu kulturalnym i walczyli na barykadach powstańczej Warszawy.

W poprzednich edycjach konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, m.in. z Litwy, Libanu, Włoch, Ukrainy i Niemiec. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 3850 osób. Patronat nad konkursem w 2009 r. objęła Ś.P. małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Maria Kaczyńska, z kolei w roku 2010 i 2011 wśród fundatorów nagród znalazła się małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. Honorowy patronat nad konkursem objęli: arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, Wiesław Alojzy Mering biskup włocławski, Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Bartosik- starosta turecki, Zdzisław Czapla – burmistrz miasta Turku, Ziemowit Gawski – przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Współorganizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Turku.

Ziemię objąć słowem

Sobotnią uroczystość poprowadzoną przez Małgorzatę Baratas – Witan, sekretarza Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia, współautorka porannych audycji FAMILIJNA JEDYNKA rozpoczęły zmagania w kategorii recytatorskiej.

35 uczestników, startowało w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, recytując wybrany przez siebie wiersz Włodzimierza Pietrzaka. Uczestników pod kątem dykcji, interpretacji tekstu oraz ogólnego wrażenia artystycznego oceniało jury w składzie: Marcin Witan, przewodniczący jury z redakcji programów katolickich Polskiego Radia, Marta Jachimowska, sekretarz jury, ze Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku, Henryk Grześkowiak z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu, Aneta Kwiatkowska, redaktor naczelna Radia Konin, Jolanta Rowińska – polonistka, Katarzyna Błaszczyk – dziennikarka i dr Beata Michalak Wydziału Artystyczno –Pedagogicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Najlepsi okazali się: w kategorii szkół podstawowych I nagrodę zdobyła Natalia Marczyńska ze Szkoły Podstawowej w Przykonie, otrzymując fotel biurowy ufundowany przez Pana Ryszarda Rychlika prezesa Profi M, II nagrodę ufundowaną przez Jego Eminencję Kardynała Henryka Gulbinowicza z dedykacją otrzymała Wiktoria Pietlicka ze Świetlicy Sióstr św. Doroty w Kaliszu, a III miejsce Martyna Hałas ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.

W kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę otrzymała Zuzanna Saporznikow z Gimnazjum nr 33 w Poznaniu, otrzymując nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowaną przez Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego,

II nagrodę otrzymała Oliwia Drożdżyk w Gimnazjum w Żychlinie, a III nagrodę Agata Mazurek z Prywatnego Gimnazjum we Włocławku. Z kolei w kategorii szkół ponadgimazjalnych I nagroda przypadła Weronice Gąsiorek z Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, II nagroda Magdalenie Klimek z Ostrzeszowa otrzymując weekendowy pobyt w hotelu Ibis Warszawa Centrum ufundowany przez Dyrektora Hotelu , a III nagroda ufundowana przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, Piotrowi Dzwoniarkowi z Turku.

Ziemię objąć obiektywem

Spośród nadesłanych 795 prac jury konkursowe pod przewodnictwem profesora Janusza M. Tylmana nagrodziło następujących uczestników: w kategorii szkół podstawowych I nagroda Weronika Przybylska z Radomia, otrzymując książkę z imienną dedykacją ufundowaną przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , II nagrodę Antonie Misiewicz z Nowogardu, a III nagroda Wiktoria Kołcon z Łochowa. Wyróżnienia przyznano dla: Patrycji Bakalarczyk z Żyrardowa i Bartosza Radwańskiego z Radomia. W kategorii szkól gimnazjalnych I miejsce zajęła Sara Bogdanowicz z Koszalina, otrzymując album książkowy z dedykacją imienną, ufundowany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, II miejsce zajęła Olga Jezierska z Rzeszowa, a III miejsce Karolina Madera z Irządzy. Wyróżnienie przypadło dla Jakuba Woronieckiego z Dąbrowy Białostockiej. W kategorii ponadgimnazjalnej I miejsce zajęła Joanna Ratajczyk, otrzymując nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowana przez Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego, II miejsce zajęła Katarzyna Krysamann z Grodziska Wielkopolskiego, a III miejsce Oktawia Płaszewska ze Sławna. Wyróżnienia przyznano dla: Martina Minke z Konina i Adama Falkowskiego z Bielska Podlaskiego.

Ziemię objąć pędzlem

Plastyczna część konkursu , której przewodziła jury Agnieszka „Skórka” Lisiak po ocenie 733 prac postanowiła przyznać nagrody. W kategorii przedszkoli: I nagrodę zdobyła 4,5 letnia Martyna Augustynek ze Szczecina, otrzymując ufundowane puzzle z Pałacem Prezydenckim i imienny list gratulacyjny napisany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, II nagrodę Antoni Indeka z Nowego Targu, a III nagrodę Zosia Sięka również z Nowego Targu. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Kuczak z Nowego Targu oraz Nikola Francuzik z Drezdenka. W kategorii szkół podstawowych I nagrodę w postaci weekendowego pobytu w hotelu Ibis Centrum w Łodzi otrzymała Aneta Misiak z Żyrardowa, II – Emilia Lenart z Chełma, III – nagroda Magdalena Kasprzyk – z Pniówek. Wyróżnienie otrzymał Michał Forma z Przykony. W kategorii szkól gimnazjalnych jury nie przyznało I nagrody, II nagroda powędrowała do Emilii Gręziak z Siedlec, a III nagroda do Michała Dołasińskiego z Sierpc. Wyróżniona została praca Agnieszki Bieniasz z Krosnowic. W kategorii ponadgimzajalnej: wyróżnienie otrzymała Joanna Wac z Ustki oraz Kasandra Mroczek ze Słupska, III nagrodę zdobyła Anna Kowalczyk, II -Aleksandra Chmura – obie również ze Słupska, I nagroda dla – Gabrieli Kwiatek z Pleszewa, otrzymując weekendowy pobyt w hotelu Monopol we Wrocławiu.

Nagrody specjalne dla: Klaudi Jamróz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Mielecu, otrzymując album książkowy z dedykacją imienną, ufundowany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandry Czechury, Katarzyny Łakomy, Karoliny Ruszały ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielecu , Krystian Koś ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie i Agnieszka Ewkowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zapraszają w przyszłym roku. Dziękujemy również naszym sponsorom i współorganizatorom za pomoc w organizacji konkursu.

 

GALERIA FOTOGRAFII:

 

Najlepsi pojadą do Brukseli

 

III Finał Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem” odbył się w sobotę, 11 lutego w auli turkowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, gromadząc młodych artystów z niemal całej Polski. Podczas finału wręczono cenne nagrody najlepszym według jurorów uczestnikom, którzy zmagali się w trzech kategoriach artystycznych: fotograficznej, plastycznej i recytatorskiej.

 

Skąd ten Pietrzak?

Poprzez udział w konkursie uczestnicy mają okazję rozwijać i kształtować osobowość oraz odkrywać swoje talenty – co z jednej strony odbywa się dzięki rozbudzaniu u młodych ludzi wrażliwości w dostrzeganiu i pokazywaniu piękna ziemi, otaczającego świata, a z drugiej – i to chyba przede wszystkim – ma na celu promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka – powiedział Maciej Konieczny, pomysłodawca i główny organizator imprezy, Przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Turku. Ten prawie zapomniany współcześnie poeta – urodził się i zakończył życie w Warszawie, ale w młodości był związany z Turkiem, gdzie uczęszczał do Gimnazjum. Z wykształcenia prawnik, swoją pasję twórczą realizował głównie jako pisarz, krytyk literacki, teoretyk kultury, publicysta, ale również działacz społeczny i wreszcie żołnierz – powstaniec. Zginął podczas Powstania Warszawskiego. Pozostała po nim spuścizna literacka, pamięć wśród tych, coraz mniej licznych, którzy z nim działali w podziemnym ruchu kulturalnym i walczyli na barykadach powstańczej Warszawy.

W poprzednich edycjach konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, m.in. z Litwy, Libanu, Włoch, Ukrainy i Niemiec. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 3850 osób. Patronat nad konkursem w 2009 r. objęła Ś.P. małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Maria Kaczyńska, z kolei w roku 2010 i 2011 wśród fundatorów nagród znalazła się małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Komorowska. Honorowy patronat nad konkursem objęli: arcybiskup Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński, prymas Polski, Wiesław Alojzy Mering biskup włocławski, Andrzej Grzyb – poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Bartosik- starosta turecki, Zdzisław Czapla – burmistrz miasta Turku, Ziemowit Gawski – przewodniczący Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Współorganizatorami konkursu są: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Turku.

 

Ziemię objąć słowem

Sobotnią uroczystość poprowadzoną przez Małgorzatę Baratas – Witan, sekretarza Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia, współautorka porannych audycji FAMILIJNA JEDYNKA rozpoczęły zmagania w kategorii recytatorskiej.

35 uczestników, startowało w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, recytując wybrany przez siebie wiersz Włodzimierza Pietrzaka. Uczestników pod kątem dykcji, interpretacji tekstu oraz ogólnego wrażenia artystycznego oceniało jury w składzie: Marcin Witan, przewodniczący jury z redakcji programów katolickich Polskiego Radia, Marta Jachimowska, sekretarz jury, ze Związku Młodzieży Wiejskiej w Turku, Henryk Grześkowiak z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu, Aneta Kwiatkowska, redaktor naczelna Radia Konin, Jolanta Rowińska – polonistka, Katarzyna Błaszczyk – dziennikarka i dr Beata Michalak Wydziału Artystyczno –Pedagogicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Najlepsi okazali się: w kategorii szkół podstawowych I nagrodę zdobyła Natalia Marczyńska ze Szkoły Podstawowej w Przykonie, otrzymując fotel biurowy ufundowany przez Pana Ryszarda Rychlika prezesa Profi M, II nagrodę ufundowaną przez Jego Eminencję Kardynała Henryka Gulbinowicza z dedykacją otrzymała Wiktoria Pietlicka ze Świetlicy Sióstr św. Doroty w Kaliszu, a III miejsce Martyna Hałas ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.

W kategorii szkół gimnazjalnych I nagrodę otrzymała Zuzanna Saporznikow z Gimnazjum nr 33 w Poznaniu, otrzymując nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowaną przez Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego,

II nagrodę otrzymała Oliwia Drożdżyk w Gimnazjum w Żychlinie, a III nagrodę Agata Mazurek z Prywatnego Gimnazjum we Włocławku. Z kolei w kategorii szkół ponadgimazjalnych I nagroda przypadła Weronice Gąsiorek z Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie, II nagroda Magdalenie Klimek z Ostrzeszowa otrzymując weekendowy pobyt w hotelu Ibis Warszawa Centrum ufundowany przez Dyrektora Hotelu , a III nagroda ufundowana przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, Piotrowi Dzwoniarkowi z Turku.

 

 

Ziemię objąć obiektywem

Spośród nadesłanych 795 prac jury konkursowe pod przewodnictwem profesora Janusza M. Tylmana nagrodziło następujących uczestników: w kategorii szkół podstawowych I nagroda Weronika Przybylska z Radomia, otrzymując książkę z imienną dedykacją ufundowaną przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , II nagrodę Antonie Misiewicz z Nowogardu, a III nagroda Wiktoria Kołcon z Łochowa. Wyróżnienia przyznano dla: Patrycji Bakalarczyk z Żyrardowa i Bartosza Radwańskiego z Radomia. W kategorii szkól gimnazjalnych I miejsce zajęła Sara Bogdanowicz z Koszalina, otrzymując album książkowy z dedykacją imienną, ufundowany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, II miejsce zajęła Olga Jezierska z Rzeszowa, a III miejsce Karolina Madera z Irządzy. Wyróżnienie przypadło dla Jakuba Woronieckiego z Dąbrowy Białostockiej. W kategorii ponadgimnazjalnej I miejsce zajęła Joanna Ratajczyk, otrzymując nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowana przez Andrzeja Grzyba, posła do Parlamentu Europejskiego, II miejsce zajęła Katarzyna Krysamann z Grodziska Wielkopolskiego, a III miejsce Oktawia Płaszewska ze Sławna. Wyróżnienia przyznano dla: Martina Minke z Konina i Adama Falkowskiego z Bielska Podlaskiego.

 

Ziemię objąć pędzlem

Plastyczna część konkursu , której przewodziła jury Agnieszka „Skórka” Lisiak po ocenie 733 prac postanowiła przyznać nagrody. W kategorii przedszkoli: I nagrodę zdobyła 4,5 letnia Martyna Augustynek ze Szczecina, otrzymując ufundowane puzzle z Pałacem Prezydenckim i imienny list gratulacyjny napisany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, II nagrodę Antoni Indeka z Nowego Targu, a III nagrodę Zosia Sięka również z Nowego Targu. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Kuczak z Nowego Targu oraz Nikola Francuzik z Drezdenka. W kategorii szkół podstawowych I nagrodę w postaci weekendowego pobytu w hotelu Ibis Centrum w Łodzi otrzymała Aneta Misiak z Żyrardowa, II – Emilia Lenart z Chełma, III – nagroda Magdalena Kasprzyk – z Pniówek. Wyróżnienie otrzymał Michał Forma z Przykony. W kategorii szkól gimnazjalnych jury nie przyznało I nagrody, II nagroda powędrowała do Emilii Gręziak z Siedlec, a III nagroda do Michała Dołasińskiego z Sierpc. Wyróżniona została praca Agnieszki Bieniasz z Krosnowic. W kategorii ponadgimzajalnej: wyróżnienie otrzymała Joanna Wac z Ustki oraz Kasandra Mroczek ze Słupska, III nagrodę zdobyła Anna Kowalczyk, II -Aleksandra Chmura – obie również ze Słupska, I nagroda dla – Gabrieli Kwiatek z Pleszewa, otrzymując weekendowy pobyt w hotelu Monopol we Wrocławiu.

Nagrody specjalne dla: Klaudi Jamróz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Mielecu, otrzymując album książkowy z dedykacją imienną, ufundowany przez Panią Annę Komorowską, Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksandry Czechury, Katarzyny Łakomy, Karoliny Ruszały ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielecu , Krystian Koś ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie i Agnieszka Ewkowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za udział i zapraszają w przyszłym roku. Dziękujemy również naszym sponsorom i współorganizatorom za pomoc w organizacji konkursu.

 

m.