– Poparcie PE dla umowy stowarzyszeniowej z Mołdawią to kolejny ważny sygnał wspierający proeuropejskie reformy, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 30 listopada. Ma to również zasadnicze znaczenie dla kierunku, w jakim będzie zmierzać Mołdawia po tych wyborach – powiedział europoseł PSL Andrzej Grzyb, uczestnik specjalnej misji Grupy EPL na Mołdawię oraz członek wysyłanej przez PE misji obserwacyjnej wyborów.

Zobacz również: http://andrzejgrzyb.blog.onet.pl

Umowa stowarzyszeniowa zbliża Mołdawię i UE politycznie oraz zwiększa dostęp do wspólnotowego rynku. To także zobowiązanie Mołdawii do przyjęcia standardów UE i programu reform sektorowych w takich obszarach jak współpraca energetyczna, transport, środowisko, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, edukacja, nauczanie i młodzież oraz współpraca kulturalna. Umowa Stowarzyszeniowa zawiera również zapisy ponawiające zobowiązanie stron do trwałego rozwiązania kwestii Naddniestrza oraz wspólnego wspierania po-konfliktowej odbudowy relacji w regionie

Podczas debaty plenarnej, europoseł PO Michał Boni podkreślił, że ratyfikacja umowy oznacza szereg reform, na które Mołdowa jest gotowa, jednak jest to też zobowiązanie dla Unii, która musi pamiętać o swoich europejskich obowiązkach na rzecz Mołdowy. – Oznacza to mądre pokazywanie, że korzyści dla Mołdawian zaczną się nie dopiero po wejściu do Unii, ale już teraz. Trzeba osłabiać rosyjską propagandę, gdzie straszy się Europą. Osiągniemy to poprzez pomoc w realizacji projektów z użyciem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, inwestując w infrastrukturę i gospodarkę, w rozwój małej przedsiębiorczości i cyfrowych startupów, ale także rozwijając nowoczesne i przejrzyste relacje państwa z obywatelami i wspierając społeczeństwo obywatelskie i niezależne sądownictwo. Należy zapewnić wsparcie w projektach zmniejszających zależność Mołdowy od gazu rosyjskiego, jak i od gospodarki rosyjskiej, poprzez rozwój współpracy gospodarczej i owocne wykorzystanie otwartych bram handlowych. Stawiamy na wymianę młodzieży w ramach programu Erasmus+, ale też otwarcie na współpracę w nauce, bo są to podstawy nowoczesnego rozwoju – tłumaczył Michał Boni, wiceprzewodniczący delegacji ds. współpracy z Republiką Mołdowy.

– UE konkretnie odpowiada na proeuropejskie reformy Mołdawii, które są wdrażane mimo presji wywieranej przez Rosję poprzez Naddniestrze czy też w obszarze gospodarczym. W tym roku przyznano dodatkowe 131 mln euro w myśl zasady Polityki Sąsiedztwa UE „więcej wsparcia za większe postępy”. Od kwietnia ponad 300 tys. osób skorzystało z możliwości ruchu bezwizowego, który przyznano Mołdawii, jako pierwszej z krajów Partnerstwa Wschodniego. Następnym etapem powinno być wsparcie dla polityki współpracy z samorządami. Komisarz ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych Johannes Hahn, który w ramach pierwszej oficjalnej wizyty jedzie do Mołdawii , ma szczególne doświadczenie jak samorządy mogą wspierać ten proces reform gospodarczych i rozwijać społeczne poparcie dla proeuropejskich reform – dodał Andrzej Grzyb, koordynator Grupy EPL w podkomisji pr! aw człowieka PE.

– Wszystkie te działania są niezbędne, by dzisiejsza ratyfikacja przyniosła następne kamienie milowe w europejsko zorientowanym rozwoju Mołdowy – podsumował Michał Boni.

* Grupa EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 220 posłów z 27 państw członkowskich

Komunikat prasowy Grupy EPL – http://www.eppgroup.eu

LINKI:

http://wpolityce.pl

http://m.money.pl

https://www.dziennikwschodni.pl

http://www.europarl.europa.eu