Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią Sp. z o.o., przy wsparciu firmy Philips Lighting Poland S.A.

Na konferencji poruszono szereg kwestii związanych z oświetleniem ulicznym i drogowym. Przedstawiono ostatnie przykłady orzecznictwa sądowego w tym zakresie,  nowoczesne rozwiązania i kierunki zmian związane z postępem technicznym i rosnącymi wymaganiami środowiskowymi, a także różne mechanizmy finansowania przedsięwzięć oświetleniowych w gminach, uwzględniające aktualną kondycję finansową samorządowych budżetów. Z kolei przedstawiciel operatora energetycznego zaprezentował pozytywne przykłady przedsięwzięć realizowanych przez firmę wraz z samorządami, w zakresie rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie pana Tomasza Czechowskiego – wójta gminy Trzebielino, który zaprezentował cały proces modernizacji infrastruktury oświetleniowej w małej gminie z niewielkim budżetem. W podsumowującej konferencję prezentacji, prezes zarządu WAZE pani Jadwiga Twardowska przedstawiła obecne oraz przyszłe możliwości finansowania samorządowych inwestycji okołoenergetycznych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, głównie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Wielkopolski.

Źródło i galeria fotografii: http://www.krzysztofgrabowski.eu

{flike}