Mini-szczyt Ombudsmenów ( Rzeczników Praw Obywatelskich) Krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej

W poniedziałek 17 października, w ramach posiedzenia Komisji Praw Człowieka (DROI) w PE, odbędzie się prezentacja opracowania zleconego przez tę komisję z inicjatywy jej wiceprzewodniczącego Andrzeja Grzyba na temat „Współpracy Ombudsmenów Krajów Partnerstwa Wschodniego i UE”. Honorowymi gośćmi będą m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich RP prof. Irena Lipowicz, Obrońca Praw Republiki Francuskiej Jean-Paul Delevoye, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich P. Nikiforos Diamandouros, Ombudsmani z Ukrainy, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji oraz liczni Ombudsmani i ambasadorowie z krajów UE. Dalsza wymiana poglądów odbywać się będzie na spotkaniu z polskimi posłami EPP. Na wtorek 9.00 rano zapowiadana jest konferencja prasowa, która odbędzie się w Budynku Parlamentu Europejskiego w Centrum Medialnym im. Anny Politkovskaya. Dwudniowy program zakończy się podczas spotkania z Przewodniczącym PE Jerzym Buzkiem.