Mieczysław Matyszkiewicz ponownie wybrany na Prezesa Powiatowego PSL w Ostrzeszowie

26 kwietnia 2012r. podczas IV Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego PSL w Ostrzeszowie wybrano nowe władze ostrzeszowskiego PSL. W Zjeździe uczestniczyło blisko 100 delegatów oraz zaproszeni goście, wśród których byli: Andrzej Grzyb, Prezes ZW PSL Woj. Wlkp., Poseł do PE, Krzysztof Grabowski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Baumgart, Z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono skwitowania Prezesowi M. Matyszkiewiczowi oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.  Nowym Prezesem ostrzeszowskiego PSL został ponownie Mieczysław Matyszkiewicz. W skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej weszli: Szalek Zygfryd, Marchwacki  Wojciech, Kałużny Jan.

W Skład Zarządu weszli:

– Gładysz Jacek

–  Anioł Czesław

– Stempień Kazimierz

– Kamionka Bogusław

– Witek Mariusz

– Kubasik Zdzisław

– Janicki Lech

– Poręba Genowefa

– Tyrakowski Stanisław

– Poprawa Zdzisław

– Mucha Ryszard

– Puchała Dariusz

– Pustkowski Robert

– Jurkiewicz Kazimierz

– Matyszkiewicz Mieczysław

Ponadto podczas Zjazdu omówiono bieżące sprawy oraz przyjęto program działania na kolejną kadencję.

Oprac. S. Dachowska.