Memoriał poddawany jest naciskom ze strony władz rosyjskich między innymi ze względu na krytykę Moskwy w działaniach na Ukrainie. Przyjęta dziś przez PE rezolucja, zainicjowana przez posłów Grupy EPL, wzywa władze rosyjskie do zaprzestania szykanowania stowarzyszenia Memoriał, Ośrodka Praw Człowieka Memoriał, ich członków i wszystkich obrońców prawa człowieka w Federacji Rosyjskiej, oraz apeluje o zapewnienie im możliwość prowadzenia ich zgodnej z prawem działalności w każdych okolicznościach i bez jakiejkolwiek ingerencji.

– Niedemokratyczne i niezgodne z zobowiązaniami międzynarodowymi „prawo o obcych agentach” jest wykorzystywane w Rosji do represji i prób zdelegalizowania Memoriału – znanej na całym świecie, funkcjonującej nawet w czasach reżimu ZSRR, organizację zajmującą się badaniami historycznymi i propagowaniem wiedzy o ofiarach represji radzieckich, a także ochroną praw człowieka w krajach byłego ZSRR. Wzywamy do zaprzestania represji Memoriału i innych organizacji pozarządowych w Rosji. Oczekujemy od Federacji Rosyjskiej przestrzegania międzynarodowych umów takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka czy zasad organizacji jak OBWE, do której Rosja przystąpiła – powiedział europoseł Andrzej Grzyb (PSL), koordynator Grupy EPL w podkomisji praw człowieka PE.

Wprowadzone w roku 2012 prawo o zagranicznych agentach w Rosji mówi, że wszystkie organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie finansowe z zagranicy i angażujące się w szeroko definiowaną „działalność polityczną”, muszą zarejestrować się, jako „organizacje pełniące funkcje agenta zagranicznego”. W przypadku złamania tych zapisów organizacja pozarządowa może spodziewać się kar grzywny, lub nawet nakazu zakończenia działalności. Posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej i ESDZ, by zwiększyły pomoc finansową dla rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz by objęły instrumentem partnerstwa forum społeczeństwa obywatelskiego UE-Rosja w celu zapewnienia mu trwałego i wiarygodnego wsparcia długoterminowego.

Źródło: http://www.eppgroup.eu