Lutowa sesja plenarna PE w Strasburgu: wspólna debata o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Podczas rozpoczynającej się sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przyjęte zostanie stanowisko ws. zmian w polityce UE w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR), w formie dwóch równolegle przygotowywanych sprawozdań w komisji pracy i komisji prawnej. Ich celem jest promowanie interesów społeczeństwa oraz przejrzystego i odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw.

W pracach nad ostateczną wersją sprawozdania uczestniczył Poseł Andrzej Grzyb, który w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i Podkomisji Praw Człowieka (DROI) PE opiniował sprawozdania, które powstały w Komisji Pracy (EMPL) i Komisji Prawnej (JURI), a dotyczyły stanowiska PE w odpowiedzi na dokument Komisji Europejskiej „Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Jest to odpowiedź UE na przyjęte w połowie 2011 Wytyczne ONZ, a zmiany przygotowywane przez Komisję Europejską będą miały konsekwencje w prawodawstwie krajów członkowskich dot. prawa pracy, prawa publiczno-gospodarczego i prawa handlowego.

 

 

W grudniu 2012 r. Komisja Spraw Zagranicznych PE przyjęła 2 opinie autorstwa Posła Grzyba w sprawie wzmocnienia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, których istotnym elementem jest równowaga między unikaniem rozwiązań prawnych na szczeblu UE nakładających nadmierne, kosztowne, obowiązki na przedsiębiorstwa, a skutecznym wdrażaniem przejrzystych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Opinie przygotowane w imieniu komisji spraw zagranicznych i podkomisji praw człowieka PE wskazują, że aby efektywnie połączyć dobrowolność CSR ze skutecznością polityki UE w tym zakresie konieczna jest intensywna współpraca i dialog wszystkich zaangażowanych stron: instytucji UE, państw członkowskich i samorządów lokalnych z jednej strony z przedsiębiorstwami będącymi jednocześnie pracodawcami oraz pracownikami, którzy występują również w roli konsumentów.

 

Wtorek 5 lutego, godz. 15.00-21.00, debata plenarna, PE, Strasburg

Środa 6 lutego, godz. 11.30, głosowanie plenarne, PE, Strasburg

 

Projekt ostateczny porządku obrad: www.europarl.europa.eu

 

Poniżej artykuły przedstawiające proces prac nad ostateczną wersją sprawozdania dot. CSR:

W stronę społeczne odpowiedzialnego biznesu

Biznes i prawa człowieka – Rzecznicy Praw Obywatelskich w UE i Partnerstwie Wschodnim mogą pomóc

CSR: Biznes i prawa człowieka – to się opłaca

W stronę społecznie odpowiedzialnego biznesu – przed poniedziałkowym głosowaniem

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw biznes i prawa człowieka to się opłaca. Opinie autorstwa Posła Andrzeja Grzyba przyjęte!

Wywiad na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

TV Wielkopolska: Bruksela – odpowiedzialność się opłaca

 

Dalszych informacji udziela:

Biuro Prasowe EPL:
Agata Byczewska, tel:+32473841093

Biuro Posła do PE Andrzeja Grzyba
www.andrzejgrzyb.eu
Borys Brzeziński
tel.: +32 228 47 185
GSM Pl: +48 663 051 095
GSM Be: +32 486 935 194

Oprac. Kinga Kołodziejczak