Kwietniowa sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

UE – Serbia: konieczność normalizacji stosunków z Kosowem

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu debatowano na temat sprawozdania z postępów Serbii za rok 2012 w akcesji do UE. „O postępach Serbii w 2012 roku świadczy przede wszystkim fakt, że od 1 marca ubiegłego roku Serbia decyzją Rady Europejskiej, uzyskała status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej” – mówił podczas debaty Poseł Andrzej Grzyb.

„Umowa o stabilizacji i stowarzyszeniu ma swoje pozytywne strony, które wyrażają się przede wszystkim w zmianach politycznych, które dokonują się w Serbii. Dotyczy to również dokonań w zakresie dostosowań ustawodawczych, choć ciągle oczekujemy więcej postępu w kwestii wymiaru sprawiedliwości i pozostałych instytucji demokratycznych” – dodał.


„O tym, jak daleką drogę przebyła Serbia, świadczy chociażby pierwsze referendum konstytucyjne, na którym byłem obserwatorem ze strony Rady Europejskiej. W tym czasie nikt nie przewidywał, że Serbia rozpocznie w przewidywanym czasie negocjacje w sprawie stowarzyszenia i członkostwa W chwili obecnej jest to faktem i tego Serbii gratuluję.” – zakończył Poseł Grzyb.

Serbia uzyskała status kraju kandydującego do UE w marcu 2012 r. W opracowanym przez Komisję sprawozdaniu z postępów za rok 2012 podkreśla się pewne pozytywne wyniki, ale także ograniczone postępy w stosunkach między Belgradem a Prisztiną. W Serbii konieczne są także większe działania zmierzające do dostosowania ustawodawstwa. Jako główne priorytety służące dokonaniu postępów w procesie integracji europejskiej określa się w nim normalizację stosunków z Kosowem oraz przeprowadzenie reform wewnętrznych.

 

Video z sesji plenarnej:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?intervention=1366218277484

Dokument dot. UE- Serbia: Konieczność normalizacji stosunków z Kosowem

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2013/130457REV2-EU-Serbia-PL.pdf

Autor: Wojciech Baranowski