KRZYSZTOF GRABOWSKI UCZESTNIKIEM GALI KONKURSU WIELKOPOLSKI ROLNIK ROKU 2014

W niedzielę 22 marca 2015 r. o godz. 15.00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala ogłoszenia wyników XIV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014, na której zostały wręczone dyplomy oraz statuetki Siewcy dla najlepszych rolników województwa wielkopolskiego.

W uroczystej Gali Konkursu ogłoszenia wyników XIV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014 uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk, Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba, Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Wicewojewoda Dorota Kinal, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Paszyk, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mikołaj Grzyb, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak., Prezydent Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Ajchler, a także Przedstawiciele Związków i Organizacji Rolniczych.

W trakcie otwarcia Gali Krzysztof Grabowski podziękował wszystkim rolnikom za trud pracy na rzecz wielkopolskiego rolnictwa.

Kapituła Konkursu powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka – Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, spośród których 10 laureatów otrzymało tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2014 oraz nagrodę główną statuetkę Siewcy, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.

Dyplomy wszystkim nominowanym rolnikom, a także nagrodę główną statuetkę Siewcy i  nagrodę pieniężną laureatom XIV edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014 wręczyli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak.

Po uhonorowaniu laureatów i wręczeniu statuetek w imieniu laureatów XIX edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku wystąpił Marian Dolata, który podziękował Kapitule Konkursu i podkreślił że nagroda to nie tylko wyróżnienie ale przede wszystkim dalsze zobowiązanie do rozwoju.

Laureatów uhonorowani zostali dyplomami także od Posła na Sejm RP Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego a także od Prezydenta Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego Zbigniewa Ajchlera.

Podczas gali Poseł na Sejm RP,  Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski uhonorował mnie wyróżnieniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod nazwą „Medalion im DR Aleksandra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”.

Podczas uroczystej Gali wystąpiła młodzież – Asia i Adam Zawisła ze Szkoły Podstawowej w Komorzu Przybysławskim( gm. Żerków)  którzy przygotowali dla gości krótki program w gwarze wielkopolskiej związany z Galą Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. Uroczystą Gale zwieńczył występ gwiazdy wieczoru Zbigniewa Wodeckiego.

źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu/component/content/article/1-nowiny/935-gala-konkursu-wielkopolski-rolnik-roku-2014