Największą dyskusję wzbudziły zmiany jakie zajdą w programie Leader[1], którego główną ideą jest przekazanie podejmowania decyzji mieszkańcom obszaru, na którym mieszkają. Sami mogą decydować o tym jakie pomysły i przedsięwzięcia będą wdrażane w ramach otrzymanych funduszy.

GALERIA ZDJĘĆ

Swoją wiedzą w tym temacie z uczestnikami podzielili się: Przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej Zbigniew Fąfara, Radca Minister, Kierownik Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przy Stałym Przedstawicielstwie RP Przy UE w Brukseli prof. Andrzej Bobuchowski, Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli Monika Kapturska, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, Prezes Wielkopolskiej Sieci LGD Członek Zarządu Stowarzyszenia Światowid Katarzyna Jórga oraz Poseł do PE Andrzej Grzyb.

Forum Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania jest kontynuacją dobrej praktyki spotkań w tym gronie. Pierwsze Wielkopolskie Forum LGD odbyło się 21 września 2013 roku w Poznaniu (więcej na ten temat)

Lokalne Grupy Działania z Wielkopolski podczas pobytu w Belgi miały również możliwość zwiedzenia Brukseli oraz Brugii.

ftp://sftp.tg.com.pl:888/homedir/www/zarzad1/images/PREZENTACJE/Leder_metoda_rozwoju_lokalnego.pptx

Zobacz również:

www.wielkopolska.eu

www.rc.fm


[1] Program Leader polega on na opracowaniu przez społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp. Celem tej osi jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Lokalne Grupy Działania to partnerstwa składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego.

Więcej na ten temat: http://andrzejgrzyb.eu/kontynuacja-dobrej-wspolpracy-z-lgd/

{flike}