Senator Andżelika Możdżanowska uczestniczyła w konsultacjach z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim dotyczących polityki rodzinnej. Spotkanie jest kontynuacją rozmów dotyczących  polityki społecznej.

 Przygotowany w Kancelarii Prezydenta program „Dobry Klimat dla Rodziny” zawiera 44 rekomendacje; przewiduje m.in. nową formułę ulgi na dzieci, ogólnopolską „kartę dużych rodzin” czy tanie mieszkania na wynajem. Prezydenckie propozycje będą też przedmiotem konsultacji z rządem, pracodawcami i organizacjami społecznymi.

 Prezydencki program polityki rodzinnej podkreśla potrzebę wprowadzenia kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka, w myśl zasady, że im w rodzinie jest więcej dzieci, tym kwota będzie wyższa. Prezydent chciałby też wprowadzenia ogólnopolskiej „karty dużych rodzin” ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych.W programie jest też mowa o konieczności opracowania, wspieranego ze środków publicznych, programu mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. Kancelaria proponuje też, by zakup mieszkania mógł być wspomagany przez uruchomienie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe. Zaproponowano też uproszczenie przepisów budowlanych oraz przyśpieszenie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

W kwestii organizacji czasu pracy w programie postuluje się ograniczenie skali pracy ponadwymiarowej, ponieważ, według jego autorów, zbyt wielu rodziców pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo. Zaproponowano też rozszerzenie stosowania elastycznej organizacji czasu pracy, a także pracy w niepełnym wymiarze.
Program wskazuje też potrzebę zwiększenia liczby miejsc opieki dla dzieci do lat 3; wprowadzenia górnego limitu wysokości opłaty za opiekę w żłobkach i przedszkolach, a także obowiązkowego nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

 

 

 

Załącznik: 

 

Program polityki rodzinnej

 

Źródło: www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/489-konsultacje-u-prezydenta