Konsultacje dotyczące rozwoju Wielkopolski do 2020 roku

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące aktualizacji „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”. Pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych odbyło się w piątek w Kaliszu. Jednym z zaproszonych do wzięcia udziału w dyskusji, dotyczącej przyszłości naszego regionu, był Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie odbyło się w auli Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Poprzednie konsultacje odbywały się 7 lat temu, czyli w momencie tworzenia przez władze województwa strategii rozwoju Wielkopolski do 2020 roku.

– Minęło kilka lat, zmieniły się uwarunkowania i potrzeby. Jedne zostały rozwiązane w minionych latach, przyszły nowe. Dlatego strategię trzeba uaktualnić. Jednak nie możemy zrobić tego sami, musimy znać zdanie wszystkich zainteresowanych rozwojem regionu- mówił Leszek Wojtasiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Zmiany, które proponują władze województwa sprawiają, że dokument jest optymistycznym oknem w przyszłość, która mimo kryzysu i wielu problemów, jawi się w jasnych barwach, podkreślali twórcy aktualizacji dokumentu. Nad innowacjami pracowano ponad rok. Zespół ekspertów przeanalizował obecną sytuację społeczno-gospodarczą. Konsultacje społeczne są pierwszym krokiem do przyjęcia zmienionej, odświeżonej „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego 2020”.

– To, że możemy się spotkać i wyrazić swoje zdanie, zaproponować zmiany bądź pokazać nasze problemy, których często nie widać w Poznaniu jest niezwykle ważne- dodał Janusz Pęcherz, prezydent Kalisza- ze swojej strony mam nadzieję, że więcej energii będzie włożonej w rozwój aglomeracji kalisko-ostrowskiej, która stanie się bliższa stolicy województwa. Dla nas współpraca jest bardzo ważna. To często jedyna szansa na rozwój wielu aspektów życia gospodarczego. Wspólnie możemy więcej. Jedna rzecz, która mnie zaczyna niepokoić to fakt, że nie Poznań a Wrocław staje się dla mieszkańców tej części województwa oknem na świat. Lepsza infrastruktura drogowa, łatwiejszy dostęp do lotniska. Myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę. Podobnego zdania byli przedstawiciele powiatu kępińskiego, którzy od lat walczą o budowę krajowej 11 i mają nadzieję, że nowa perspektywa rozwoju Wielkopolski pozwoli na priorytetowe potraktowanie ich potrzeb.

– Konsultacje to rzecz niezwykle ważna. Dzięki nim każdy z nas ma szansę dać coś od siebie, pokazać palące potrzeby swojego miejsca zamieszkania, wytyczyć nowy sposób patrzenia. Ważne, że przedstawiciele wielu dziedzin życia mogą wziąć w nich udział, że nikt nie został pominięty- uważa Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego- konsultacje potrwają jeszcze kilka tygodni. Zachęcam do brania w nich udziału, do rozmów i pisemnych uwag. Spotkanie w Kaliszu rozpoczęło cykl konferencji w subregionach Wielkopolski. Kolejne odbędą się w Koninie, Lesznie i w Pile, a konferencja podsumowująca odbędzie się w Poznaniu 28 września.

 

AW