W tym roku najliczniejszą grupę wyróżnionych spółdzielców stanowili przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego. Pamiątkowe dyplomy wręczali im prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski oraz wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy, który objął patronatem tegoroczną edycje konkursu. Wśród wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem znalazł się radny sejmiku województwa wielkopolskiego, prezes BS w Jarocinie Jan Grzesiek.

Uroczystość miała szczególny charakter gdyż odbywała się w czasie trwania ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych rok 2012, Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.