KONFERENCJE PRASOWE POSŁA STANISŁAW KALEMBY W POZNANIU I W PILE 

W dniu 25 lutego 2015 roku Poseł Stanisław Kalemba spotkał się z przedstawicielami lokalnych mediów, którzy bardzo licznie przybyli na konferencje prasowe w Poznaniu i Pile. W spotkaniu w Poznaniu uczestniczyli również Bogdan Krych – Prezes Zarządu Gminnego PSL w Swarzędzu oraz rolnik Pan Pietruszyński z Gminy Stęszew, rodzinnej gminy Posła. Natomiast w Pile Stefan Piechocki – Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile, wicestarosta pilski oraz Eugeniusz Jagła – Prezesa Kola Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile.

Podczas konferencji Poseł Stanisław Kalemba złożył bardzo ważne oświadczenie polityczne. Dotyczyło ono zakończenia pełnienia zaszczytnego mandatu posła RP na obecnej VII kadencji Sejmu. Poseł uznał, że należy o tym fakcie poinformować opinię publiczną, wyborców, sympatyków ze względu na wiele pytań w tym zakresie. Poseł podziękował za dotychczasową wieloletnią współpracę swoim wyborcom, sympatykom, koleżankom, kolegom, rolnikom, samorządowcom, działkowcom oraz dziennikarzom.

Poseł Stanisław Kalemba jest w polskim ruchu ludowym od 1975 roku, a członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego od 1989 roku. Swoją działalność w Sejmie RP rozpoczął w 1991 roku i od I kadencji nieprzerwanie zasiada w ławach sejmowych. W latach 2012 -2014 piastował funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 1995 – 1997 był przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa.

Kolejny punkt konferencji dotyczył projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego –ochrona polskiej  ziemi od roku 2016. Poseł Stanisław Kalemba szczegółowo omówił projekt poselski w tym zakresie złożony przez posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przedstawicielem posłów wnioskodawców jest Poseł Stanisław Kalemba. Projekt ten zawarty jest w druku sejmowym nr 3109 i przewiduje pierwszeństwo w nabyciu użytków rolnych przez rolników gminy na której są użytki rolne a także rolników gmin sąsiednich. Warunkiem udziału w przetargu ograniczonym ma być minimum 5 letni okres stałego zameldowania na terenie tej gminy lub gminy sąsiedniej. Dużą rolę w przetargach będzie pełniła Izba Rolnicza. Ten projekt został skierowany przez Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego do dalszych prac w Sejmowych Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Spraw Unii Europejskiej.

Poseł w swej wypowiedzi odniósł się do aktualnej sytuacji społeczno – politycznej, skoncentrował się na ocenie bieżącej sytuacji w rolnictwie. Protesty rolników wynikają z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej znacznej części gospodarstw a szczególnie producentów trzody chlewnej. Sytuacja ta wynika w dużej części z wprowadzonego embarga na eksport żywności do Federacji Rosyjskiej. W zakresie poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej należy w pierwszej kolejności rozwiązać sprawę afrykańskiego pomoru świń w strefie zagrożonej w województwie podlaskim przez wykup stad trzody chlewnej, dużą depopulację stad dzików oraz wypłatę odszkodowań. Niezbędny jest program rządowy do spraw odbudowy trzody chlewnej, a szczególnie zorganizowanie producentów we wszystkich ogniwach łańcucha żywnościowego. Należy pilnie rozwiązać sprawę szkód łowieckich. Rolnicy muszą otrzymać pełną rekompensatę strat poniesionych przez dziką zwierzynę. Projekt poselski w tym zakresie został złożony przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 19 lutego 2015 roku.

Poseł Stanisław Kalemba podczas konferencji odpowiadał również na liczne pytania dziennikarzy, które dotyczyły głównie zakończenia pracy w zakresie pełnienia mandatu poselskiego, najważniejszych osiągnięć w pracy posła i ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ewentualnych kandydatów na posłów z ramienia PSL, sprawy utraty dotacji dla PSL.