KONFERENCJA PROW 2014-2020 – NOWE SZANSE ROZWOJU WIELKOPOLSKIEJ WSI

15 kwietnia na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich Wicemarszałek Krzysztof Grabowski otworzył konferencję pt.  „PROW 2014-2020 – Nowe szanse rozwoju wielkopolskiej wsi. Celem spotkania było przedstawienie możliwości wsparcia finansowego obszarów wiejskich w  ramach nowej perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Ponadto, podczas konferencji przekazane zostały informacje o planowanych naborach wniosków na realizację inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013. Rozmawialiśmy także o odnawialnych źródłach energii, zamówieniach publicznych oraz działaniach rolniczych wdrażanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prelegentami i uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego a także Centrum Doradztwa Rolniczego,a także bardzo wielu lokalnych samorządów oraz Lokalnych Grup Działania.  Konferencję  podsumowała Emilia Dunal – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW.

Galeria zdjęć

 
Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu/component/content/article/1-nowiny/947-konferencja-prow-2014-2020-nowe-szanse-rozwoju-wielkopolskiej-wsi