REGION

KONFERENCJA PRASOWA W POZNANIU

Poparcie PE dla politycznego kompromisu z rządami ws. budżetu UE na lata 2014-2020

W dniu 5 lipca br. w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego, Prezesa Zarządu Województwa Wielkopolskiego PSL Andrzeja Grzyba oraz Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL Krzysztofa Grabowskiego.


Głównym tematem poruszanym podczas konferencji był konsensus pomiędzy Komisją Europejska, Radą UE i Parlamentem Europejskim dotyczący przyjęcia projektu wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Polsce przyznano 1/9 środków całości budżetu, przy tym dla województwa wielkopolskiego przeznaczono ok. 2 mld 250 mln euro. Według Posła Grzyba najważniejszym punktem tych ustaleń będzie przeznaczenie około 1 mld euro na zwalczanie bezrobocia oraz kontynuacje programu Erasmus. Dodatkowo zostaną uruchomione kredyty z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Omówiono również problem związany ze wzrostem wydatków na emisje CO2. Dla Polski zapadły niekorzystne decyzje, jednak projekt znajduję się na etapie I czytania zatem Poseł zapowiedział, że „będziemy starać się zmienić te niekorzystne zasady”. Poseł, również szczególnie zainteresował kwestią pracowników delegowanych oraz pracowników sezonowych. Podjął On interwencję w sprawie wykreślenia z projektu dyrektywy PE i Rady, w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej, motywu 10a. Dotyczy on możliwości utrzymania uproszczonej procedury dopuszczania do pracy na okres do sześciu miesięcy obywateli pięciu państw – Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Gruzji.  Kwestia ta dla naszego kraju jest niezwykle istotna, w związku z dużym odpływem pracowników do krajów Europy zachodniej. W związku z tym zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest szczególnie duże w sektorach takich jak rolnictwo, budownictwo czy hotelarstwo.

Podczas konferencji zapowiedziano złożenie autorskiego projektu PSL ustawy o finansowaniu partii politycznych. Projekt zakłada utrzymanie finansowania partii politycznych z budżetu państwa, przy równym podziale środków bez względu na wielkość partii, przy jasnych kryteria wydatkowania oraz wsparcie dla partii znajdujących się poza kręgiem ugrupowań parlamentarnych.

Polecamy również: TELESKOP [7:00]

Tekst: Karolina Kunicka i Alicja Gongała