Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego udało się zakupić 21 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, 32 zestawy ratownictwa technicznego, 25 zestawów ratownictwa medycznego R-1 oraz 26 zestawów uzupełniających  dla OSP z terenu Wielkopolski.

Jeden z samochodów wyposażony w agregat wysoko ciśnieniowy oraz zbiornik wodny został przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu w powiecie kaliskim. Jest to samochód lekki, którego wartość wynosi ok. 140 000 zł, to już trzecie auto tego typu, które trafiło do powiatu kaliskiego dzięki realizacji „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020” – powiedziałem podczas konferencji.

Jednostka w Kamieniu jest prężnie działającą jednostką wpisaną do Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, cieszymy się, że została doposażona w nowoczesny, dobrze wyposażony a przede wszystkim bezpieczny samochód, który będzie służył druhom i mieszkańcom powiatu. Strażacy ochotnicy biorąc udział w akcjach ratowniczych powinni pracować w warunkach zapewniających  im bezpieczeństwo – mówił Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

W gminie Ceków Kolonia jest 6 jednostek OSP, z czego trzy jednostki są wyposażone w samochody. Druhowie z OSP Kamień długo czekali na samochód, cieszymy się, że dzięki znaczącemu dofinansowaniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przy współudziale środków z budżetu Gminy oraz środków przekazanych przez OSP udało się ten nowoczesny samochód zakupić – mówił Hieronim Kasprzak – Wójt Gminy Ceków Kolonia.

Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego może osiągnąć nawet 80%, dzięki temu realizowany przez Samorząd program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony gmin i OSP, które przy stosunkowo niewielkim wkładzie mogą pozyskać nowoczesny sprzęt – dodałem.

Nowy samochód poprawi bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratowniczych – mówił druh Jan Bryła z OSP w Kamieniu. Mamy nadzieję, że nowoczesny sprzęt zachęci także młodzież do aktywności i działalności na rzecz OSP – dodał druh Jacek Maślak

Do powiatu kaliskiego trafiły również zestawy sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Opatówek, oraz OSP Tłokinia Wielka, natomiast OSP Tykadłów otrzymał zestaw ratownictwa medycznego R-1.

Zakup samochodów oraz sprzętu dla OSP jest realizowany w ramach przyjętego przez Sejmik „Programu Rozwoju OSP Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2020” na zasadzie współpracy Samorządu Województwa Wielkpolskiego, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Wielkopolskiego, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, MSW z  samorządami gmin oraz OSP z Wielkopolski.

Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu

{FLIKE}