Konferencja naukowa „Droga do polskiej prezydencji. Szanse dla Wielkopolski”

„Droga do polskiej prezydencji. Szanse dla Wielkopolski” to tytuł konferencji, która odbyła się w piątek 26 sierpnia 2011 r. w siedzibie Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem tego spotkania była kandydatka w wyborach do Senatu z okręgu wyborczego nr 95, a zarazem doktorantka wyżej wymienionej uczelni mgr Andżelika Możdżanowska.

Jako pierwszy głos zabrał absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kandydat do Sejmu w okręgu kalisko-leszczyńskim mgr Maksymilian Ptak, który pokrótce przedstawił w jaki sposób kształtowała się historia ruchu ludowego w Polsce na przestrzeni blisko 100 lat (od roku 1895 do 1989). Początki Polskiego Stronnictwa Ludowego w demokratycznej Polsce oraz wkład Stronnictwa w kształtowanie współczesnej historii naszego kraju przedstawiła natomiast doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mgr Kinga Kołodziejczak.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, podczas swojej prelekcji podkreślił szczególną rolę Polskiego Stronnictwa Ludowego w doprowadzeniu Polski w struktury Unii Europejskiej, przede wszystkim walkę polityków Stronnictwa o jak najlepsze warunki akcesji ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski odniósł się w swoim wystąpieniu do Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013,  która będzie odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu Unii Europejskiej bezpieczeństwa żywnościowego oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ze swojej strony, jako Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przypomniał o jubileuszu 15-leciu Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce i zaprosił uczestników konferencji do udziału w obchodach, które będą miały miejsce 11 września 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Poseł na Sejm RP Józef Racki jako kolejny mówca, przedstawił kwestie infrastruktury drogowej i kolejowej południowej Wielkopolski, omówił kolejne, powstające odcinki dróg, zaznaczył także, iż każda inwestycja drogowa znajduje swoje poparcie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Podkreślił również i przypomniał o ogromnym znaczeniu powstania Kolei Dużych Prędkości dla aglomeracji kalisko-leszczyńskiej. Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Wielkopolskiego Mariusz Ciszak przybliżył zgromadzonym przemiany organizacyjne jakie w ostatnim czasie zaszły w związku z Ochotniczymi Hufcami Pracy, natomiast kandydatka Andżelika Możdżanowska  skupiła swoją wypowiedź wokół istoty wykorzystywania środków unijnych oraz możliwości wchodzenia w nowe technologie. Szczególną uwagę zwróciła na ogromne znaczenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz realizowanych w jego ramach programów takich jak Kobieta Przedsiębiorcza-Kobietą Sukcesu. Dużą uwagę poświęciła także unijnemu programowi o nazwie JESSICA, który jest jednym z elementów unijnej polityki spójności i ma na celu pomoc w zakresie trwałych inwestycji w obrębie miast, opartych o nowoczesne instrumenty wsparcia. Jako ostatni do zebranych przemówił Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który podziękował wszystkim za przybycie na konferencję i wyraził nadzieję na jak najwięcej takich naukowych inicjatyw w regionie.

Po zakończeniu konferencji odbyła się prezentacja kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu z okręgu nr 36 (kalisko-leszczyńskiego) oraz do Senatu RP z okręgów wyborczych nr 94, 95, 96, w której wzięły udział lokalne media.

 

Patronat nad konferencją objęli:

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb

Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

 

Organizatorzy konferencji:

Stowarzyszenie Pomoc Społeczności Lokalnej PROMETEUSZ

Zarząd Powiatowy PSL w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd Powiatowy Forum Młodych Ludowców w Ostrowie Wielkopolskim

Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Wiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim

 

Opracowała: Kinga Kołodziejczak

Zdjęcia: Dominika Grzesiak-Sikora

 

GALERIA FOTOGRAFII: