Konferencja lokalna CAiM w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 9 grudnia 2014 roku w Sali Historii Rzemiosła Południowej Wielkopolski Cechu Rzemiosł w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja lokalna w ramach projektu Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Konferencja zorganizowana została przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Wielkopolską Izbę Przemysłowo – Handlową, Izbę Przemysłowo – Handlową Południowej Wielkopolski oraz Izbę Rzemieślniczą w Kaliszu.

Wielkopolską Izbę Rolniczą podczas konferencji reprezentowali Prezes Piotr Walkowski, Wiceprezes WIR Bogdan Fleming oraz Członek Zarządu Zbigniew Gąsior. Ponadto w konferencji uczestniczyli m.in.: Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Wojciech Kruk, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski Tomasz Adamek, Prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Ryszard Glapaoraz Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu Andrzej Spychalski. Konferencję prowadził adw. Wojciech Celichowski – Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, Kierownik Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Podczas konferencji dokonano uroczystego podpisania porozumienia o utworzeniu Centrum Arbitrażu i Mediacji w Wielkopolsce przez Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, z ramienia której podpis złożył Prezes Ryszard Glapa.

 

Od strony praktycznej zagadnienia dotyczące arbitrażu i mediacji przedstawili adw. dr Ewa Habrynmediator, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, mec. Maciej Bobrowicz mediator, b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz mec. Tomasz Działyński mediator, arbiter, Sekretarz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę powołania mechanizmu rozstrzygania sporów za pośrednictwem mediacji i arbitrażu, wskazali także na konieczność upowszechnienia tego rozwiązania jako korzystnego dla przedsiębiorców i będącego alternatywą dla sądowego rozstrzygania sporów. Cechą tych instrumentów jest szybkość postępowania, niski koszt oraz poufność rozstrzygania sporów. Arbitraż i mediacja mają na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorcom oraz odciążenie sądów powszechnych.

 

Konferencję poprzedziło szkolenie dla osób obsługujących Okienka Podawcze Centrum Arbitrażu i Mediacji. Takie punkty funkcjonować będą m.in. przy Biurach Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie tablic informacyjnych punktów CAiM i otwarcie Okienek Podawczych Centrum Arbitrażu i Mediacji w Ostrowie Wielkopolskim w następujących miejscach: w siedzibie Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej przy ul. Wrocławskiej 18, w siedzibie Cechu Rzemiosł przy ul. Wolności 34 oraz w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski przy ul. Kolejowej.

Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji powstało z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki. Stronami porozumienia są: Wielkopolska Izba Rolnicza, Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Izba Przemysłowo – Handlową Południowej Wielkopolski, Pleszewska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP – Wielkopolska, Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu, Regionalna Izba Przemysłowo – Handlową w Lesznie, Turecka Izba Gospodarczą, Wielkopolska Izba Budownictwa, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Izba Rzemieślnicza w Kaliszu. Uczestnikami Porozumienia są: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Izba Adwokacka w Poznaniu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu.

Katarzyna Strzyż

Źródło: http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2014_12_CAiM/