– To dobra decyzja komisji środowiska. Poza skutkami ekonomicznymi, występowanie zjawiska ‚carbon leakage’ miałoby również negatywny wpływ na środowisko naturalne – poza UE najczęściej bowiem obowiązują niższe standardy ochrony środowiska. Dlatego też ważne są ułatwienia dla przedsiębiorstw, które mimo wszystko inwestują i tworzą miejsca pracy w UE – powiedział po głosowaniu europoseł PSL Andrzej Grzyb członek komisji środowiska.

– Lista przedstawiona przez KE we właściwy sposób odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw i jest również popierana przez rząd RP – dodał europoseł.

Źródło: http://www.eppgroup.eu – Europosłowie ZA- -kompromisem w sprawie emisji CO2