KOLEJNY ZBIORNIK W BUDOWIE

Starania o jego budowę trwały ponad trzydzieści lat. Przez tyle czasu władze Murowanej Gośliny zabiegały o rozpoczęcie inwestycji w pobliskim Przebędowie. Na plac budowy wjechał już ciężki sprzęt i rozpoczęły się  zaplanowane prace.

Inwestycja jest  finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jej koszt wynosi ponad siedem milionów złotych – mówi Arkadiusz Błochowiak, dyrektor WZMiUW w Poznaniu . –  Celem jest zmagazynowanie wody do celów rolniczych, poprawa warunków klimatycznych i wodnych na przyległych użytkach rolnych, zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz przeciwpożarowe dla wsi Przebędowo oraz Murowanej Gośliny.

Pierwsze koncepcje budowy były już w latach osiemdziesiątych, w dziesięć lat później opracowano dokumentację techniczną.  Niestety, brak funduszy, zmieniające się przepisy, problemy z uregulowaniem stanu własnościowego gruntów, sprawiły, że termin rozpoczęcia inwestycji się wydłużał – dodaje dr inż. Michał Sosiński, kierownik Działu Przygotowania Realizacji Inwestycji Melioracyjnych Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.  Dopiero  wejście Polski do Unii Europejskiej sprawiło, że pojawiły się nowe możliwości finansowania i prace nabrały tempa.

Prace rozpoczęły się na początku września tego roku, a ich zakończenie zaplanowano na koniec przyszłego roku. Teraz jest tam zarośnięty staw, który zamieni się w zbiornik o łącznej powierzchni 14,5 hektara, długości 1,46 kilometra i pojemności 162,4 tysiąca metrów sześciennych.

 Tekst. Aurelia Pawlak

{flike}