Zakazem objęte też będzie podawanie i reklamowanie „śmieciowego jedzenia” w tych placówkach. Za złamanie tego zakazu będą grozić kary pieniężne od 1 tys. do 5 tys. złotych.

Minister Zdrowia w odpowiednim rozporządzeniu określi szczegółową listę grup produktów spożywczych, które będzie można sprzedawać dzieciom i młodzieży, uwzględniając wartości odżywcze i zdrowotne środków spożywczych oraz normy żywienia dzieci i młodzieży.

Uchwalona przez Sejm ustawa określa także , ze dyrektor placówki będzie mógł rozwiązać umowę z firmą cateringową lub właścicielem sklepiku oraz będzie mógł ustalić w porozumieniu z radą rodziców szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży lub podawania.

Chcemy stworzyć taką formułę, która dawałaby dyrekcji szkoły do ręki narzędzie, że owszem może być u nas sklepik, ale  w tym sklepiku ma być żywność, która nie będzie zawierać więcej niż określony procent, np. cukru w danym produkcie itd. – wyjaśnił szef Klubu PSL.

Zapoczątkowane w Tychach w 2008 r. działania na rzecz zdrowego żywienia zaskutkowały usunięciem „śmieciowej żywności” z około 40 szkół w Tychach. W zamian uczniowie mogą zjeść, dostępne w szkolnych sklepikach lub automatach, kanapki, warzywa i owoce oraz poznawać zasady zdrowego żywienia na lekcjach wychowawczych.

Eksperci Polskiego Stronnictwa Ludowego pracowali nad projektem ustawy kilka miesięcy.

To nie jest łatwa ustawa, jak się okazuje. Im bardziej wchodzimy w ten obszar, tym bardziej widzimy, jaki jest w nim nieład. Brakuje różnych definicji, np. definicji cukrów, kwasów. Nasi eksperci musieli się trochę nad tym potrudzić – powiedział Jan Bury.

Ustawą zajmie się teraz Senat RP.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 września 2015 r.

Źródło: http://www.mozdzanowska.pl