KOBIETY Z PUSZCZY NOTECKIEJ – DZIAŁAJĄ, AKTYWIZUJĄ, ŚWIĘTUJĄ ! 

Taki tytuł nosiła konferencja, która odbyła się w minioną sobotę w miejscowości Chojno (gm. Wronki) pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Paszyka. Ponad 150 osób, głównie kobiety z obszaru gmin partnerskich Puszczy Noteckiej, uczestniczyło w spotkaniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania* „Puszcza Notecka” na czele z Wiceprezes Stowarzyszenia Panią Ireną Wojciechowską.

 Wśród zaproszonych gości była Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radna Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, która przekazała uczestnikom informacje nt. przyszłej perspektywy finansowej oraz roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast Przewodniczący Krzysztof Paszyk podczas swojego wystąpienia inauguracyjnego pogratulował wszystkim Paniom niezwyklej aktywności i dobrego wpływu na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w Konferencji wzięli również m. in.:  Poseł na Sejm RP Pani Małgorzata Janyska, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Arkadiusz Błochowiak, włodarze gmin partnerskich Puszczy Noteckiej, Jacek Kaczmarek – Prezes LGD „Puszcza Notecka.

{AG}Kobiety_notec{/AG}

Więcej informacji o konferencji oraz o działalności Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” dostępne jest na stronie: http://puszczanotecka.org/

 

Strona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: http://ksow.pl/

Zdjęcia: LGD Puszcza Notecka

 

 *Lokalna Grupa Działania –  jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. To LGD podejmuje decyzję, jakie działania będą realizowane na jej obszarze. Członkami lokalnej grupy działania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Więcej: http://www.partnerstwowrozwoju.pl/leader.html