KOBIETY CHCĄ RÓWNYCH SZANS

{flike}

W Zamku w Rokosowie, dwudniową konferencję pod hasłem „Równe szanse” zorganizowało Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet.  Wśród omawianych tematów poruszano zagadnienia dotyczące m.in. lokalnej aktywności, wsparcia osób starszych, zdrowia, ale też przemocy.  

Na konferencję w Rokosowie przyjechało ponad sześćdziesiąt pań z różnych stron Wielkopolski. W głównej mierze były to reprezentantki Stowarzyszenia Forum Kobiet, ale także innych stowarzyszeń. Temat „Równe szanse”, który był hasłem przewodnim spotkania, dotyczył różnych dziedzin życia, w które no co dzień aktywnie angażują się uczestniczki konferencji.

– Najmniej w tym momencie chodzi o płeć – twierdzi Mirosława Kaźmierczak, prezes Stowarzyszenia Forum Kobiet oddział Wielkopolski – Największą szansę upatruję w dostępie do wiedzy i informacji, równajmy szanse w zakresie przepływu informacji, a tym samym wiedzy, abyśmy wiedzieli, o co się upominać, co wspierać, jak mobilizować samorządy, ile jeszcze więcej możemy dla siebie nawzajem zrobić – dodaje pani prezes.

Tematyka konferencji była zatem bardzo różnorodna, omawiane były kwestie dotyczące Zintegrowanego Informatora Pacjentów, ale też problemy przemocy i przestępczości gospodarczej, np. w zakresie zawierania umów omawiała Beata Przybylska, prokurator rejonowy w Środzie Wlkp. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentował możliwe formy wsparcia dla osób w wieku 50+. Mowa też była o promocji żywności, ale też aktywności organizacji pozarządowych i liderów lokalnych środowisk. Gościem specjalnym konferencji była Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W drugim dniu konferencji dr Stanisław Chłościński, Prezes Stowarzyszenia „WYZWOLENI”
omówił następujące zagadnienia dotyczące uzależnienia od sekt:
1.Zagadnienia prawne
2.Mechanizm uzależnienia
3.Obraz człowieka uzależnionego
4.Co Ty możesz zrobić widząc zagrożenie uzależnieniom.