„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka, 6 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli została otwarta wystawa pod tytułem: „Nie ma dzieci, są ludzie; prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka” oraz zorganizowano Warsztaty Podkomisji Praw Człowieka (DROI) na temat praw dzieci.

Wystawa powstała z inicjatywy posłów PSL Andrzeja Grzyba i Arkadiusza Bratkowskiego przy współpracy z biurem Rzecznika Praw Dziecka RP oraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP w Brukseli i poświęcona była dorobkowi oraz postaci Janusza Korczaka. W ramach cyklu seminariów organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Podkomisja Praw Człowieka we współpracy ze Stałym Przedstawicielem RP przy UE, z inicjatywy posła do PE Andrzeja Grzyba – wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka PE (DROI), zorganizowała warsztaty, mające na celu pokazanie aktualności myśli Korczaka i odniesienie ich do praw dziecka. [ZDJĘCIA]

 

Wydarzenia miały na celu pokazanie, że wciąż aktualny jest pogląd Korczaka o tym, iż dzieci należy traktować poważnie, gdyż każde z nich posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby oraz prawa.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb nawiązując do idei korczakowskich podkreślał, że prawa dziecka ciągle wymagają uwagi społeczności międzynarodowej, jak również że pojawiają się nowe obszary zagrożeń np. Internet.

Otwierając warsztaty poseł do PE Andrzej Grzyb powiedział: „Pamiętam ze swojego dzieciństwa, że jedną z pierwszych książek, którą przeczytałem był właśnie ‚Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka. W jego utworach można było odnaleźć pedagogikę życia. Zwracał on uwagę na tych, którzy są najmniejsi, najmłodsi oraz podkreślał, że nasz stosunek do dzieci jest odzwierciedleniem naszego stosunku do ludzi, do życia, do systemu wartości. W Polskim Roku Korczakowskim, który poświęcony jest prawom dziecka warto tą postać pokazać”.

Uczestnikami spotkania byli również Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka RP, Ambasador RP Marek Prawda, Philippe Cori – dyrektor brukselskiego biura UNICEF, Humbert de Biolley – przedstawiciel Rady Europy, Veronique Arnault – przedstawicielka Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i fundacji.

Warsztaty podzielono na trzy panele tematyczne. Pierwszy dotyczył Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka (Konwencja Praw Dziecka – praca w toku czy koniec drogi?). W drugim omawiano problem wykorzystywania dzieci w trakcie konfliktów zbrojnych (Dzieci w konfliktach zbrojnych). Trzeci poświęcony był prawom dzieci w dobie Internetu (Prawa dzieci i Internet).

Słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” stanowiły motto wszystkich wystąpień uczestników warsztatów.

Tekst: Patrycja Wiśniewska

 

[GALERIA FOTOGRAFII]

Autorzy zdjęć:

Łukasz Kobus (e-mail: lukasz@kobusart.eu)

Agata Byczewska EPL

Photobooking (PE)

 

O wystawie mówiono i pisano również:

TELESKOP TVP POZNAŃ (13:25)

www.brukselaue.msz.gov.pl (PL)

www.brukselaue.msz.gov.pl (EN)