70. ROCZNICA WZNOWIENIA NAUKI W SZKOLE W LUDOMACH

Zespół Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach to szczególne miejsce mające wieloletnią historię. Od lat tworzą ją pokolenia znakomitych nauczycieli, pracowników oraz uczniów.  7 marca  2015 roku ta placówka oświatowa obchodziła jubileusz 70. rocznicy wznowienia nauki w szkole po II wojnie światowej. To czas mierzony liczbą jej absolwentów, uczniów pracujących nad własnym rozwojem, pracowników, którzy swoim zaangażowaniem ukształtowali jej tożsamość.

70. rocznica wznowienia nauki w szkole w Ludomach stała się doskonałą okazją do nagrodzenia całego dorobku kadry pedagogicznej oraz lokalnej społeczności zogniskowanej wokół działalności tej placówki edukacyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Paszyka, szkoła uhonorowana została odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Jak napisano w uroczystej laudacji wyróżnienie przyznano „za nieustanną realizację ideałów wychowawczej pracy u podstaw wzorem swojego patrona oraz niezłomną postawę i prospołeczne działania także w najtrudniejszych okresach zniewolenia RP w XX wieku”.