JUBILEUSZ Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andżelika Możdżanowska w ubiegłą niedzielę wzięła udział w uroczystościach z okazji obchodów 25-lecia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się na kępińskim Rynku.

8 marca 1990 roku ówczesny Sejm RP uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, a kilka tygodni później odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego. Minister Andżelika Możdżanowska w swoim przemówieniu podkreślała istotę powołania tej formy organizacji lokalnej. – Warto pamiętać o początkach budowy polskiej samorządności. Pierwsza ustawa z marca 1990 roku, która przywracała samorządność Polsce jest warta wspomnienia jako początek kładzenia mocnych fundamentów pod „gmach” zwany państwem polskim, w którym dzisiaj mieszkamy i z którego możemy się cieszyć – mówiła minister Możdżanowska.

Przy okazji uroczystości jubileuszu 25 – lecia nagrodzonych zostało wiele osób, które przez minione ćwierćwiecze wniosły znaczny wkład w rozwój samorządności, wykazując się zaangażowaniem w działania na rzecz Gminy Kępno. Z rąk Senator RP – Andżeliki Możdżanowskiej symboliczne wyróżnienie odebrali : Henryk Tyszkiewicz, Krystyna Sumisławska, Marian Lorenz, Kazimierz Kemski, Cecylia Płaza, Anna Parzonka, Anna Wojtaszek, Irena Sadek, Maria Główka, Urszula Rozwadowska, Małgorzata Frala-Kędzior, Adam Tęsiorowski, Kazimierz Czworowski, Andrzej Stachowiak, Wojciech Kardaś, Stanisław Kowalski, Aleksander Woźniak, Krzysztof Dąbrowski, Wiesław Walas, Zygmunt Nowacki, Roman Siudy, Włodzimierz Mazurkiewicz, Jerzy Woźniak. Wyróżniono także Redakcję Radia SUD, Kępińską Inicjatywę Samorządową, Tygodnik Kępiński oraz zasłużonych sołtysów. Zwieńczeniem jubileuszu był koncert Grzegorza Turnaua – artysty, aranżera, pianisty, kompozytora, wokalisty i poety.

ŹRÓDŁO:http://www.mozdzanowska.pl/10-aktualnosci/1224-jubileusz-z-okazji-25-lecia-samorzadu-terytorialnego