Jubileusz 100-lecia OSP w Kraszewicach

W niedzielę 21 lipca 2013 roku Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach świętowała jubileusz 100-lecia powstania. Podczas uroczystości jednostka została uhonorowana Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – najwyższym odznaczeniem w polskim ochotniczym pożarnictwie.


Medal wręczył prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Waldemar Pawlak. W uroczystościach wzięli również udział m.in. Senator RP Andżelika Możdżanowska, Poseł do PE Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się symbolicznym złożeniem wiązanek kwiatów na grobach pierwszych założycieli OSP Kraszewice przez delegacje przybyłych gości, na czele z Prezesem Waldemarem Pawlakiem. Podczas uroczystości przedstawiono najważniejsze dzieje OSP Kraszewice, zaprezentowano pierwszy Sztandar jednostki oraz wyremontowaną strażnice odsłonięto także i poświęcono tablicę pamiątkową na jej murach. Uroczystość zwieńczył występ orkiestry OSP Kraszewice.

Zobacz:

www.mozdzanowska.pl

www.krzysztofgrabowski.eu