JANUSZ PIECHOCIŃSKI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PSL

Gościem specjalnym posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się 12 lutego 2015 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu był Prezes PSL, Janusz Piechociński.

Inauguracją spotkania było odśpiewanie Roty. Następnie zebranych samorządowców, parlamentarzystów, wójtów, starostów i burmistrzów powitał Andrzej Grzyb, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Kluczowym punktem posiedzenia było wystąpienie Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Prezes PSL pogratulował zgromadzonym sukcesu w wyborach samorządowych, zachęcał ich do dalszej, wytężonej pracy, nowego sprecyzowania celów, a także przygotowania się do podejmowania kolejnych wyzwań i działań partnerskich. Jednym z tematów obrad Zarządu były wybory prezydenckie 2015. Wiadomo już, że Adam Jarubas (kandydat PSL na prezydenta RP) będzie gościł w województwie wielkopolskim już 13 marca.  – To jest kampania nas wszystkich! – podkreślił Janusz Piechociński w swoim przemówieniu. Wicepremier apelował również, by zbliżające się wybory były świadectwem siły i jedności PSL. Warto nadmienić, że podczas obrad pojawiły się pytania do Prezesa PSL, otwierające dyskusję o sprawach bieżących. Wicepremier odniósł się, m.in.  do protestów rolniczych i skomentował napięcie społeczne, które w ostatnim czasie nasiliło się.

W drugiej części obrad Zarządu głos zabrał także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak, który podał informacje o pracach samorządu wojewódzkiego. Następnie Dyrektor Biura Zarządu – Robert Pilarczyk zdał uczestnikom krótkie sprawozdanie finansowe z zakończonej i rozliczonej kampanii samorządowej. Krótko podsumowano również ostatnie posiedzenie RN PSL, a Eugeniusz Grzeszczak – Wicemarszałek Sejmu RP poinformował  o pracach Klubu Parlamentarnego PSL.

Po godzinie 17:00 zaplanowano konferencję prasową z udziałem Janusza Piechocińskiego. Prezes PSL wspomniał o swojej dzisiejszej wizycie w fabryce SAMSUNG we Wronkach, w której otworzył nową linię produkcyjną. Wicepremier zaznaczył, że firma SAMSUNG jest liderem globalnym w sektorze AGD, w dodatku otwiera się na badania i rozwój, w tym również na szkolnictwo zawodowe. Swoją wizytę w Poznaniu Janusz Piechociński zakończył wywiadem telewizyjnym w TVP Poznań.

{AG}ZW_12.02.2015{/AG}

 

Tekst: Dominika Dymek